Småföretagare föredrar låglönejobb framför etableringsjobb

Småföretagare föredrar låglönejobb framför etableringsjobb

Småföretagare som är medlemmar i Företagarförbundet Fria Företagare upplever att det är svårt att hitta rätt personal.  Samtidigt som vi har stora grupper i samhället som inte har jobb. Att matcha dessa behoven mot varandra vore att ”slå två flugor i en smäll” Småföretagarens rädsla för att felrekrytera hänger ihop med kostnader och svårigheter att […]
Läs mer…

Debatt – Ny skatt riskerar att förlänga vårdköer

Debatt – Ny skatt riskerar att förlänga vårdköer

Socialdemokraterna har genom en överenskommelse med Vänsterpartiet lagt fram ett förslag om slopad skattefrihet för privata sjukvårdsförsäkringar. Förtäckt syfte – 1,17 nya miljarder till statskassan. Förslaget syftar till att utjämna skillnader i kostnader för- och tillgång till vård i Sverige. Det verkar dock som det egentliga syftet är att stärka statskassan med de beräknade 1,17 […]
Läs mer…

Småföretagarna – det hårt arbetande folket!

Småföretagarna – det hårt arbetande folket!

Över hälften av småföretagarna arbetar nästan varje dag under sin sommarsemester. I vår undersökning om medlemmarnas semestervanor framgår det att 52 procent av småföretagarna arbetar lite nästan varje dag eller varje dag även under sin “semester” Endast 22 procent anser att de kan vara hellediga under sin sommarsemester. 57 procent säger att de har två […]
Läs mer…

Skrota turordningsreglerna – skapa trygghetsreglerna!

Skrota turordningsreglerna – skapa trygghetsreglerna!

– för tryggare anställningar och tryggare företag Förslaget med slopade turordningsregler för företag med mindre än 50 anställda från Centerpartiet välkomnas av Företagarförbundet Fria Företagare. Att antalet arbetade år i företag skall ge anställningstrygghet kan ju försvaras med att lojalitet skall belönas med trygghet. Detta är dock ett system som inte längre passar i tider […]
Läs mer…

Sänkt bolagsskatt ja – men inte till priset av höjd entreprenörsskatt!

Sänkt bolagsskatt ja – men inte till priset av höjd entreprenörsskatt!

Öppet brev till till finansminister Magdalena Andersson och näringsminister Mikael Damberg Regeringen gick i förra veckan ut med att de vill införa en generell begränsning av avdragsrätten för negativa räntenetton. Exakt hur det kommer att slå räknar just nu revisorer och remissinstanser på (remisstiden går ut i september). Regeringen säger sig med förslagen vilja förbättra […]
Läs mer…

Brev till riksdagens ledamöter om 3:12 regler

Med anledning av förslagen till förändrade 3:12 regler uppvaktade Företagarförbundet Fria Företagare samtliga riksdagsledamöter. Syftet var att belysa den försämring våra medlemmar upplever i det nya förslaget till en så bred skara beslutsfattare som möjligt. Läs hela brevet här
Läs mer…