Hitta kraften – prissättningskraften!

Hitta kraften – prissättningskraften!

Företag som åldras hamnar ibland i en fälla där man som ägare tar beslutet att inte höja priserna. Det kan bero på rädsla för att tappa sina kunder eller bara trötthet och glömska vid årskiftet eller vid vilket annat tillfälle man brukar göra prisjusteringar. Detta är ett farligt misstag som såklart direkt slå på lönsamheten. […]
Läs mer…

Företagets viktigaste försäkring – snåla inte

Företagets viktigaste försäkring – snåla inte

KOSTA PÅ DIG SJÄLV EN RIKTIGT BRA FÖRSÄKRING – DET LÖNAR SIG PÅ SIKT I stora företag spelar det ingen större roll om en enskild medarbetare blir sjuk. Det är bara att omfördela arbetsuppgifterna så rullar verksamheten på, till skillnad från i ett enmansföretag. Blir du så sjuk att du inte kan jobba stannar verksamheten upp, samtidigt som de […]
Läs mer…

Svenskarnas tjänstepension riskerar att ta slut fort

Svenskarnas tjänstepension riskerar att ta slut fort

Fler svenskar tar ut sin tjänstepension under en kort period. Ofta under 5-10 år, både före 65 års ålder och efter. När den delen av pensionen sen är slut blir många överraskade av den ringa pension som är kvar. En del kan få svårt med sin försörjning på ålderns höst. Utvecklingen oroar Dan Adolphson Björck […]
Läs mer…

Skatteverket vs företagen 1-0

Skatteverket vs företagen 1-0

Enligt en rapport från Företagarna och rättvis skatteprocess är det endast 6 procent som får full ersättning för sina rättskostnader efter att ha vunnit process mot skatteverket. Det är dessutom vanligt att företagen aldrig överklagar beslut när det gäller små belopp även om de anser att beslutet är felaktigt. Det handlar om att kostnaden för […]
Läs mer…

Sverige var med och stoppade digitalskatten i EU

Sverige var med och stoppade digitalskatten i EU

Förslaget att beskatta de stora digitala jättarna gemensamt i EU stupade i tisdags. Sverige var ett av länderna som fällde skatten. I stället kommer EU låta OECD ta täten för att hitta en internationell lösning. Sverige, Danmark, Finland och Irland stoppade förslaget. Eftersom det krävs enighet bland alla 28 medlemsländerna kring skattelagar i EU och […]
Läs mer…

Arbetslösheten fortsätter att sjunka

Arbetslösheten fortsätter att sjunka

och den minskar snabbast bland män. Det senaste året har 18 000 fler kommit i arbete och trenden fortsätter. Arbetslösheten var i slutet av februari totalt 348 000 personer, vilket motsvarar 6,9 procent, det är 0,5 procent lägre än motsvarande period 2018. Allra mest sjunker arbetslösheten bland männen. På ett år har antalet arbetslösa män […]
Läs mer…

Så får du betalt snabbare

Så får du betalt snabbare

Många glömmer att en faktura är en kredit du ger dina kunder. Därför ska du agera direkt om en skuld inte betalas, menar Martin Haase på Resultat Finans. – Det absolut vanligaste felet som småföretagare gör är att de väntar för länge med att skicka en obetald faktura till inkasso. Det händer ofta att de kontaktar oss och då visar det sig […]
Läs mer…

Kallelse till förbundsstämma 2019

Kallelse till förbundsstämma 2019

FÖRBUNDSSTÄMMA Lördagen den 11 maj 2019.Gothia Towers. PROGRAM Program för stämman kommer att meddelas senare till alla anmälda deltagare. MOTIONER ska vara styrelsen tillhanda senast den 10 april 2019 och skickas till: Företagarförbundet Fria Företagare, Box 1132, 262 22 Ängelholm. ANMÄLAN lämnas enligt nedan senast den 7 april 2019. Välkomna! Företagarförbundet Fria Företagares styrelse   Anmäl […]
Läs mer…

3:12 reglerna kan förenklas redan till sommaren

3:12 reglerna kan förenklas redan till sommaren

Under torsdagen gick regeringen ut och meddelade att man lägger fram ett förslag till förenklade 3:12 regler i samband med generationsskifte.  Enligt förslaget skall samma skatteregler gälla vid överlåtelse av företag från en familjemedlem till en annan som vid överlåtelser till utomstående. Målet är att förenkla ägarbyten. Regeringen säger att familjeföretagen är en ryggrad i svensk […]
Läs mer…

I slutet på avtalet – kan det avgöras hur det skall gå i slutet på tvisten.

I slutet på avtalet – kan det avgöras hur det skall gå i slutet på tvisten.

RÅDGIVNINGSPANELEN Många företagare hamnar förr eller senare i någon form av konflikt. Det kan röra sig om konflikter med hyresvärdar, kunder eller leverantörer m. fl. En vanlig källa till konflikt är att en kund inte vill eller kan betala eller att man själv inte vill betala eftersom leverantören i fråga inte uppfyllt sina förpliktelser. Förvånansvärt […]
Läs mer…