”Det mest effektiva är att leverera precis det som kunden vill ha”

”Det mest effektiva är att leverera precis det som kunden vill ha”

FÖRFATTAREN STEFAN FRIBERG OM SMÅFÖRETAGARES GULDLÄGE: Har du med dig en inköpslista på tjugo produkter till matbutiken så handlar shoppingrundan om att välja bort ungefär 69 980 varor. – Det är svårt att vara kund idag, men så ska det inte behöva vara säger Stefan Friberg, medförfattare till boken Kundresan – din guide till hållbara kundrelationer. HAN MENAR ATT företagandet […]
Läs mer…

Är det turordningsreglernas tur i höst?

Är det turordningsreglernas tur i höst?

LAS (Lagen om anställningsskydd) har till syfte att stärka de anställdas rättigheter och inskränker arbetsgivarens rätt att säga upp eller avskeda anställda. Det innebär att det är väldigt svårt att säga upp anställda i Sverige förutom vid arbetsbrist. Att göra det av personliga skäl som exempelvis samarbetssvårigheter innebär risk för höga avgångsersättningar och skadestånd. Risken […]
Läs mer…

Lagen om E-faktura försvårar för småföretagare

Lagen om E-faktura försvårar för småföretagare

Regeringen föreslår att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt den nya europeiska standarden. Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem. ESV rekommenderar att alla offentliga organisationer och leverantörer börjar förbereda sig […]
Läs mer…

Remissvar: Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

Remissvar: Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

Regeringen föreslår anpassning av reglerna för ägande i utländska företag, s.k. CFC-bolag enligt EU:s direktiv. För utländska juridiska personer med lågbeskattade inkomster, s.k. CFC-bolag, finns särskilda beskattningsregler, CFC-reglerna, som innebär att delägarna kan bli skattskyldiga för CFC-bolagets inkomster. Företagarförbundets bedömning är att detta inte kommer att påverka småföretag och förbundets medlemmar. Läs remissvaret här
Läs mer…

Så fixar du ett bättre register!

Så fixar du ett bättre register!

Passa på att skapa ett bättre kundregister nu när nya regler börjar gälla. FÖRST OCH FRÄMST gäller det att gå igenom de gamla uppgifterna, har dina kunder gett samtycke till att du sparat uppgifter om dem? Och är det som du valt att registrera verkligen relevant för din verksamhet? Sen är det bara att ta ställning till hur du ska spara uppgifterna […]
Läs mer…

Det sjuka sjuklöneansvaret

Det sjuka sjuklöneansvaret

Det sjuka sjuklöneansvaret kan sänka ett familjeföretag Vi kan kalla företaget för Andersson Consulting AB, som namnet antyder är det ett konsultbolag som har ett par fasta kunder och dessutom en del tillfälliga uppdrag. Det drivs av John och Jane som dessutom råkar vara gifta. Eftersom det är ett aktiebolag är båda anställda och tar […]
Läs mer…

Välkommen på Inspirationsföreläsning

Välkommen på Inspirationsföreläsning

Jonas Eriksson Sveriges mest framgångsrika fotbollsdomare genom tiderna. Som entreprenör har han startat, byggt upp, drivit och sedan sålt bolag med stor framgång. Genom sina speciella egenskaper, unika minne och speciella erfarenhet har Jonas ett brett och väldigt unikt perspektiv på ledarskap och kommunikation. Hur man agerar chef för Zlatan, Messi, Ronaldo och de bästa fotbollsspelarna i världen – men även […]
Läs mer…

GDPR en utmaning för småföretagare

GDPR en utmaning för småföretagare

Nu är det mindre än fyra månader kvar tills GDPR träder i kraft. EU:s nya dataskyddsförordningen är döpt till GPDR, vilket är en förkortning av General Data Protection Regulation, och ställer betydligt hårdare krav på exakt hur du hanterar personuppgifter. Den är framför allt riktad mot stora företag och organisationer som hanterar stora mängder personuppgifter. […]
Läs mer…

Svartjobb: 66 miljarder i utebliven skatt

Svartjobb: 66 miljarder i utebliven skatt

Svartjobben förstör för laglydiga småföretagare och staten förlorar SKATTEINTÄKTER . Hela 66 miljarder kronor vid senaste mätningen. Den är från 2008. Nästa år beräknas den nya utredningen vara kvar. Vad har hänt de senaste 10 åren? SKATTEVERKET HÅLLER i nuläget på med den nya mätningen på hur omfattande svartjobben är, och hur mycket det kostar i utebliven skatt. Ingenting tyder på att det minskat […]
Läs mer…

Remisssvar: Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede

Remisssvar: Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede

Regeringen föreslår i en promemoria att företagare skall få ett förbättrat försäkringsskydd i skedet då man startar upp företag. Oavsett om man startar verksamhet som aktiebolag, handelsbolag eller Enskild firma föreslås man omfattas av försäkringsskyddet. Tiden för uppbyggnadsskedet förlängs från 24 till 36 månader och SGI föreslås motsvara en skälig avlöning för liknande arbete för […]
Läs mer…

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.