Hopplöst men hoppfullt!

Hopplöst men hoppfullt!

Snart är det tre månader sedan vi gick till val och våra folkvalda har ännu inte lyckats få fram en regering och det är ovisst om vi får en alls före årsskiftet. Men oavsett om vi får en alliansregering eller en mittenregering så kan företagen komma att gynnas av utgången. Om alliansen bildar regering så […]
Läs mer…

Så får företagen betalt

Så får företagen betalt

Företagarförbundet Fria Företagare undersökte i oktober 2018 hur företagen fakturerar, skickar påminnelser och driver in sina fordringar. Undersökningen visar att i snitt så har medlemmen utestående förfallna fordringar på 34.000 kronor!  Det blir sammantaget över 510 miljoner för hela medlemsskaran! Mycket av dessa pengar skulle kunnat drivits in om företagen varit lite effektivare i sin […]
Läs mer…

Remissvar Delbetänkande F-skatteutredningen

Remissvar Delbetänkande F-skatteutredningen

F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor (SOU 2018:49) F-skatteutredningen har till uppgift att utreda om dagens F-skattesystemet i sin nuvarande form bidrar till att systemet missbrukas för att undgå skatter och avgifter. Företagarförbundet vänder sig starkt mot formuleringen som utredarens myntat “falska företagare” vilket riskerar att kasta en alldeles oförtjänt skugga och negativ klang över […]
Läs mer…

OBS – Varning för förväxling eller fakturaskojeri!

OBS – Varning för förväxling eller fakturaskojeri!

Medlemmar har blivit uppringda av ett bolag/förbund som kallar sig FÖRBUNDET FÖR SVERIGES FÖRETAGARE som verkar utge sig för att vara, och lätt kan förväxlas med oss – Företagarförbundet Fria Företagare. OBS OBS OBS! Det är inte vi, om du fått faktura från dem i tron att det är medlemsskap hos oss, kan du bestrida […]
Läs mer…

Turordningsreglernas och guldklockans tid är förbi

Turordningsreglernas och guldklockans tid är förbi

I minst ett decennium har Företagarförbundet drivit opinion mot LAS i sin nuvarande form. Vi har argumenterat för att turordningsreglerna skall undantas för småföretagare och att reglerna behöver moderniseras och reformeras. För ett år sedan i Almedalen så säger Annie Lööf och centerpartiet att de vill reformera LAS. Därefter har fler och fler partier närmat […]
Läs mer…

Stor risk för nya försämringar i 3:12-reglerna

Stor risk för nya försämringar i 3:12-reglerna

Det är mycket som är oklart i svensk politik efter riksdagsvalet. Vi vet ännu inte vem som blir statsminister och vilka partier som kommer att ingå i regeringen. Tills vidare sitter den gamla regeringen kvar under en övergångsperiod för att fatta beslut som inte kan vänta.   Det här innebär att vissa frågor läggs på […]
Läs mer…

Skattetrycket på väg upp igen

Skattetrycket på väg upp igen

För drygt hundra år sedan låg skattetrycket i Sverige på 7%. Efter andra världskriget så ökades trycket i stort sett från år till år för att toppa på 50,4% år 1990. Med start på 1970 talet expanderades den offentliga sektorn avsevärt och behövde finansiering självklart. Detta ordnades med främst höjda arbetsgivaravgifter vilket självklart gav mindre […]
Läs mer…

En småföretagare vill vara sin egen

En småföretagare vill vara sin egen

Varför blir företagare företagare?  Det råder på många ställen i samhället, i politiken och i debatten en uppfattning om att småföretagare  i allmänhet har det lite bättre än andra, att de har förmåner som inte andra har, att de kan jobba när och om de känner för det, att de ofta är små skattefifflare som […]
Läs mer…

Remisssvar Förlängt anställningsskydd till 69 år

Regeringen och arbetsmarknadsdepartementet har lagt en promemoria om att lagen om anställningsskydd LAS skall förlängas att gälla till 69 års ålder. Företagarförbundets syn på förslaget är att förslaget riskerar att ytterligare försvåra för äldre att få anställning då företagens rädsla för att fastna i ett anställningsförhållande ökar. Företagarförbundet anser att istället att regeringen bör se […]
Läs mer…