Styrelsen

Företagarförbundets styrelse

Företagarförbundets styrelse består av verksamma småföretagare och vi uppmuntrar medlemmar att aktivt engagera sig i förbundet. Förbundsstämman väljer styrelseledamöter på ett respektive två år.

Ordförande

Mats Assarsson

Mats Assarsson AB Helsingborg
Medlem sedan 2000, Styrelseledamot sedan 2009. Ingår i näringslivskommittén
E-post: förnamn.efternamn@ff.se
Mobil: 0709-374 133

Ledamöter

Ritva Alaniemi

1:e vice ordförande Ritva Konsult AB
Medlem sedan 2003,
Styrelseledamot sedan 2009
E-post: förnamn.efternamn@ff.se

Per-Olov Norlander

2:e vice ordförande Rubato Health, Jönköping Medlem sedan 2007,
Styrelseledamot sedan 2007.
E-post: förnamn.efternamn@ff.se

Andreas Pragsten

Ansvarig för hållbarhetsarbete i förbundet
Pragsten Management, Stockholm
Medlem sedan 2018,
Styrelseledamot sedan 2019
E-post: förnamn.efternamn@ff.se

Gina Setréus

Ungerntrade HB, Stockholm
Medlem sedan 2002,
Styrelseledamot sedan 2008
E-post: förnamn.efternamn@ff.se

Magnus Hedenberg

Ansvarig för rådgivningspanelen
Advokat Bring & Bergkvist, Göteborg
Medlem sedan 2004,
Styrelseledamot sedan 2004.
E-post: förnamn.efternamn@ff.se

Joachim Hylén

Hylén försäljning AB
Medlem sedan 2016
styrelseledamot sedan 2023
E-post: förnamn.efternamn@ff.se

Mikael Berglund

Ansvarig för medlemsvärvning
Mikael Berglund Affärsutveckling AB
Medlem sedan 2020,
Styrelseledamot sedan 2021
E-post: förnamn.efternamn@ff.se

Peter Enckell

Unga Fakta AB
Styrelsesledamot sedan 2017
E-post: förnamn.efternamn@ff.se

Suppleant

Staffan Andersson

Visolve
Styrelsesuppleant sedan 2023
E-post: förnamn.efternamn@ff.se