Styrelsen

FöretagarFörbundets styrelse består av verksamma småföretagare och vi uppmuntrar medlemmar att aktivt engagera sig i förbundet. Förbundsstämman väljer styrelseledamöter på ett respektive två år.

Ordförande

Mats Assarsson

Mats Assarsson AB Helsingborg
Medlem sedan 2000, Styrelseledamot sedan 2009. Ingår i näringslivskommittén
E-post: förnamn.efternamn@ff.se
Mobil: 0709-374 133

Ledamöter

Ritva Alaniemi

1:e vice ordförande Ritva Konsult AB
Medlem sedan 2003,
Styrelseledamot sedan 2009
E-post: förnamn.efternamn@ff.se

Per-Olov Norlander

2:e vice ordförande Rubato Health, Jönköping Medlem sedan 2007,
Styrelseledamot sedan 2007.
E-post: förnamn.efternamn@ff.se

Andreas Pragsten

Pragsten Management, Stockholm Medlem sedan 2018,
Styrelseledamot sedan 2019
E-post: förnamn.efternamn@ff.se

Gina Setréus

Ungerntrade HB, Stockholm
Medlem sedan 2002,
Styrelseledamot sedan 2008
E-post: förnamn.efternamn@ff.se

Magnus Hedenberg

Advokat Bring & Bergkvist, Göteborg
Medlem sedan 2004,
Styrelseledamot sedan 2004. Ansvarig för rådgivningspanelen.
E-post: förnamn.efternamn@ff.se

Simon Blonér

Siblo AB Medlem sedan 2014,
styrelseledamot sedan 2016
E-post: förnamn.efternamn@ff.se

Mikael Berglund

Mikael Berglund Affärsutveckling AB
Medlem sedan 2020,
styrelseledamot sedan 2021
E-post: förnamn.efternamn@ff.se

Suppleant

Peter Enckell

Unga Fakta AB
Styrelsesuppleant sedan 2017
E-post: förnamn.efternamn@ff.se