Sveriges småföretagare blir styvmoderligt behandlade av regeringen. Näringsministern är fullt upptagen med storföretagens frågor och småföretagarna blir inte så viktiga… Men genom att underlätta och skapa bra förutsättningar för Sveriges små och medelstora företag som skapar 4 av 5 jobb kan vi tillsammans utveckla företagen, skapa tusentals arbetstillfällen  som generera skattekronor till välfärden! Vad väntar politikerna på?  Läs mer

Hårdare arbete mot arbetslivskriminalitet

Under åren 2018-2020 har Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polisen och Skatteverket tillsammans utvecklat metoder först gemensam genomföra kontroller

Läs mer »

Tre fokusfrågor för ett bättre småföretagarklimat!

Vi har här sammanställt de tre viktigaste förslagen till förbättrade villkor som vi, våra medlemmar och andra småföretagare angivit i enkäter och undersökningar. Viktiga för att skapa ett bättre företagsklimat. Vi tror att ett land där det är lätt att starta eget och där det läggs få hinder i vägen för att göra verklighet av sin företagsidé samt driva och utveckla sin verksamhet blir ett mer konkurrenskraftigt, bättre, ekonomiskt starkare och roligare land att leva i.

Sjuklöneansvaret

Reformera sjuklöneansvaret för de minsta företagen

Arbetsgivaravgiften

Sänk arbetsgivaravgiften för de allra minsta företagen

Arbetsrätten

Modernisera arbetsrätten och LAS för småföretag

Stäng meny