Förläng krisstöd till småföretagen och hjälp dem överleva Coronakrisen! Sjösätt samtidigt Omställningsstöd så att de minsta företagen kan börja skapa tillväxt och arbetstillfällen igen efter krisen. 4 av 5 jobb skaps i små och medelstora företag! Det är nu dessa företag behövs som aldrig förr! 

Tre fokusfrågor för ett bättre småföretagarklimat!

Vi har här sammanställt de tre viktigaste förslagen till förbättrade villkor som vi, våra medlemmar och andra småföretagare angivit i enkäter och undersökningar. Viktiga för att skapa ett bättre företagsklimat. Vi tror att ett land där det är lätt att starta eget och där det läggs få hinder i vägen för att göra verklighet av sin företagsidé samt driva och utveckla sin verksamhet blir ett mer konkurrenskraftigt, bättre, ekonomiskt starkare och roligare land att leva i.