Slopa bränsleskatten och bekämpa inflationen

Sänk bränsleskatten med 5 kr och låt momsen hänga med…

För att motverka inflation och istället stimulera jobbskapande så bör regeringen sänka bränsleskatten med 5 kronor, det skulle i sin tur sänka momsen med ytterligare 1,25 och erbjuda svenskarna ett literpris på 13-14 kr. det skulle skapa utrymme för nya jobb i många företag, inte minst på landsbygden där bilen är en förutsättning för många företag.

Läs mer här

KOENIGSEGG – Årets företag

Företagarförbundets ordförande Mats Assarsson delade ut priset ”Årets Företag” till Christian och Halldora på Koenigsegg. Företaget framhöll att deras främsta

Läs mer »

Tre fokusfrågor för ett bättre småföretagarklimat!

Vi har här sammanställt de tre viktigaste förslagen till förbättrade villkor som vi, våra medlemmar och andra småföretagare angivit i enkäter och undersökningar. Viktiga för att skapa ett bättre företagsklimat. Vi tror att ett land där det är lätt att starta eget och där det läggs få hinder i vägen för att göra verklighet av sin företagsidé samt driva och utveckla sin verksamhet blir ett mer konkurrenskraftigt, bättre, ekonomiskt starkare och roligare land att leva i.