Återställ ROT-avdraget och höj taket.

ROT avdraget infördes 1993 och syftade till att stimulera byggbranschen och jobbskapande i den lågkonjunktur som rådde. Avdraget innebar en skattelättnad för renovering och ombyggnad av bostadsfastigheter. Med krav på att företaget som utför renoveringen skall ha F-skattebevis för att få ansöka om ROT-avdrag är meningen också att förhindra svartarbete och i stället locka köpare av renoveringstjänster att anlita företag

Läs mer

Småföretagarminister nu!

Rädda jobb och tillväxt genom företagen nu
Vår näringsminister är fullt upptagen med de största företagen och har inte tid eller intresse för de minsta företagen. MEN det är i dessa jobben skapas så därför kräver vi en småföretagarminister som ser till de minsta företagens bästa. Sänkt arbetsgivaravgift, flytta sjuklöneansvaret tillbaks till försäkringskassan, höjt ROT avdrag och ett elpris som inte ruinerar företag och hushåll står på dagordningen.
Rädda jobb
och Tillväxt

Dina medlemsförmåner

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner som Juridisk rådgivning, Försäkringar och Medlemstidningen samt väldigt fördelaktiga medlemsförmåner direkt från våra partners. Läs mer här »

Julhandeln väntas minska!

Motståndskraftig julhandel förväntas minska med tre procent Hushållens minskade köpkraft förväntas få årets julhandel att backa. Enligt HUIs julhandelsprognos kommer decemberhandeln i år att minska med tre procent jämfört med

Läs mer

Webbinarium Hållbarhetsresan

Emma Enebog från RISE höll lunchwebbinarium för alla medlemmar som startat sin hållbarhetsresa. Emma gav tips om hur man kan kopiera andras idéer och varför det faktiskt är ett affärsmässigt

Läs mer

En företagsfokuserad a-kassa

Av landets alla a-kassor är det bara en som är till speciellt för företagare och deras familjemedlemmar. Men på vilket sätt fokuserar Småföretagarnas A-kassa, SMÅA, egentligen på företagsfrågor? Även du

Läs mer

Opinion för småföretagarna

Att skapa opinion om och ökad förståelse för företagandets och entreprenörskapets roll i och nyttan för samhällsutvecklingen är Företagarförbundets mission. Detta tillsammans med att arbeta för att förbättra villkoren att starta, äga, driva och utveckla företag. De aktiva inom organisationen är själva småföretagare och har därför både kunskap och erfarenhet om småföretagarens vardag och villkor. Läs mer här »

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr