Sverige behöver en småföretagarminister!

Arbetslösheten är Sveriges största utmaning! Den kan bara lösas genom att småföretagen börjar anställa. Men då måste:

  • arbetsgivaravgiften ner till EU-nivå.
  • Systemet för Tillväxtjobb införas.
  • Sjuklöneansvaret måste förenklas.
  • 3:12 regler får inte försämras.
  • Trygghet och pension för företagare stärkas

Industriministern (näringsministern) har fullt upp med gruvor, elförsörjning och cement. Därför kräver vi en småföretagarminister som ser till de minsta företagens utveckling så att arbetslösheten kan bekämpas.

Läs mer här

Glömde ni småföretagen?

Ge tjänsteföretagen samma stöd för energi som hushållen och industriföretagen På onsdagsmorgonen ställde sig Finansminister Mikael Damberg och Energiminister Khashayar

Läs mer »

Företagens framtidstro sjunker

Regeringens återinförda restriktioner för att minska smittspridningen i samhället i kombination med skyhöga elpriser får påverkan på företagens framtidstro. –

Läs mer »

Bra att veta inför 2022

Prisbasbelopp 48 300 kr Prisbasbeloppet (tidigare basbeloppet) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i

Läs mer »

Tre fokusfrågor för ett bättre småföretagarklimat!

Vi har här sammanställt de tre viktigaste förslagen till förbättrade villkor som vi, våra medlemmar och andra småföretagare angivit i enkäter och undersökningar. Viktiga för att skapa ett bättre företagsklimat. Vi tror att ett land där det är lätt att starta eget och där det läggs få hinder i vägen för att göra verklighet av sin företagsidé samt driva och utveckla sin verksamhet blir ett mer konkurrenskraftigt, bättre, ekonomiskt starkare och roligare land att leva i.