Slopa bränsleskatten och bekämpa inflationen

Sänk bränsleskatten med 5 kr och låt momsen hänga med…

För att motverka inflation och istället stimulera jobbskapande så bör regeringen sänka bränsleskatten med 5 kronor, det skulle i sin tur sänka momsen med ytterligare 1,25 och erbjuda svenskarna ett literpris på 13-14 kr. det skulle skapa utrymme för nya jobb i många företag, inte minst på landsbygden där bilen är en förutsättning för många företag.

Läs mer här

Plaståtervinningen ökar

Svensk Plaståtervinnings återvinning av plastförpackningar från hushåll har ökat med 17 procent mellan 2020 och 2021, visar bolagets färska hållbarhetsrapport.

Läs mer »

Tre fokusfrågor för ett bättre småföretagarklimat!

Vi har här sammanställt de tre viktigaste förslagen till förbättrade villkor som vi, våra medlemmar och andra småföretagare angivit i enkäter och undersökningar. Viktiga för att skapa ett bättre företagsklimat. Vi tror att ett land där det är lätt att starta eget och där det läggs få hinder i vägen för att göra verklighet av sin företagsidé samt driva och utveckla sin verksamhet blir ett mer konkurrenskraftigt, bättre, ekonomiskt starkare och roligare land att leva i.