Opinionsarbete

Småföretagens betydelse för Sverige

Småföretagen är idag tillväxtmotorn både vad det gäller ekonomi och skapandet av nya jobb i Sverige. De är den största arbetsgivaren inom den privata sektorn och sedan ett par decennier skapas 4 av 5 nya jobb i små och medelstora företag.

Det är därför av stor betydelse hur vardagen ser ut för landets småföretagare. Går det bra för dem?, är det enkelt att starta företag?, är trösklarna låga och förutsättningarna bra för utveckla verksamheten och anställa fler? – Ja, då går det också bra för Sverige.

Vi driver småföretagarnas viktigaste frågor genom att:

 • Genomföra undersökningar bland småföretagare, analysera och publicera rapporter.
 • Kontinuerligt arbeta konstruktivt med förslag till förbättringar.
 • Driva opinion genom debattartiklar och kommentarer kring det näringspolitiska läget.
 • Samtala med myndigheter och politiker.
 • Delta i utredningar och svara på remisser.
 • Samarbeta med andra organisationer kring gemensamma frågor.

Målet är att göra det bättre, enklare, tryggare och hållbarare att vara småföretagare i Sverige.

Småföretagare i styrelsen

De aktiva inom organisationen är själva småföretagare och har därför både kunskap och erfarenhet om småföretagarens vardag och villkor.

Sagt och gjort!

Även om mycket arbete återstår för att förbättra klimatet för de minsta företagen så har en hel del förbättringar skett efter önskemål från Företagarförbundet och dess medlemmar.

 • Höjt ROT avdrag till 75 000 kr samt dubblad avdragsmöjlighet
 • Sänkt bolagsskatt
 • Förbättrat permitteringsstöd för de minsta företagen under Coronapandemin.
 • Sänkt nivå på aktiekapital från 50.000 till 25.000
 • Minskade sjuklönekostnader
 • Stoppade försämringar av 3:12 reglerna
 • Påbörjat förändring av LAS & turordningsreglerna…
 • Omsättningsstöd för enskilda firmor under Coronapandemin
 • Sänkt arbetsgivaravgift för unga och de första tvåanställda
 • Förenklingar för att starta företag
 • Bidragit till sänkt skatt på drivmedel

...men det finns mycket kvar att göra

Några exempel på viktiga frågor vi driver för dig just nu:

 • Förbättra 3:12 reglerna (och försvara så att inte försämringar sker)
 • Flytta sjuklöneansvaret till Försäkringskassan (som har administrationen för det)
 • Ytterligare sänkning av arbetsgivaravgiften…
 • Tillsätt en Småföretagarminister
 • Skapa tillväxtjobb!
 • Förbättra möjligheterna till att få offentliga affärer
 • Göra Sjukvårdsförsäkringen avdragsgill igen