Opinionsbildare sedan 1936

Företagarförbundet Fria Företagare är en partipolitiskt obunden intresseorganisation för landets småföretagare, främst med fokus på de med färre än tio anställda. Vi har en enda uppgift – att förbättra villkoren för de svenska småföretagen och erbjuda våra medlemmar kvalificerade medlemstjänster och ett stort utbud av förmåner.

Fria Företagares styrelse och ledning är själva aktiva småföretagare. Våra styrelseledamöter är även aktivt engagerade i de två utskotten – Näringspolitiska kommittén, som bevakar allmänna företagsfrågor och hanterar remissvar till regering och riksdag samt Arbetsutskottet, som utreder och bearbetar ärenden av löpande karaktär. Vi vet vilka villkor våra medlemmar lever och arbetar under och vi kan därför driva småföretagarnas viktigaste frågor med stor verklighetsförankring. Vi kämpar själva med regelkrångel och pappersarbete, men vi får också göra det vi älskar mest – driva våra företag och få nöjda kunder.

Liten och effektiv organisation

Utöver styrelsen har Fria Företagare en liten och kostnadseffektiv organisation med ett medlemskansli i Ängelholm som sköter medlemservice och administration. Därutöver sköts medlemshantering och kommunikation av externa samarbetspartners.

Våra medlemmar – en viktig del av organisationen

Fria Företagare är en platt organisation där våra medlemmar är med och påverkar. Genom att vara medlem ställer du dig bakom våra frågor som handlar om att förbättra villkoren för att starta, driva, utveckla och äga småföretag. Du kan också vara med att påverka genom att medverka i våra medlemspaneler (stora och mindre undersökningar) där vi frågar dig om dina åsikter och idéer kring småföretagarfrågor. Medverkan är frivillig och skickas via e-post. Undersökningarna är underlag för vår opinionsbildning och väljer du att delta, gör du dig själv och dina småföretagarkollegor en stor tjänst!

Vår historia

1936 – Svenska Småföretagares Intresseförening bildas och byter snabbt namn till Svenska Småföretagares Riksförbund, SSFR

1940 – Svenska Företagares Riksförbund, SFR (namnbyte från Svenska Småföretagares Riksförbund)

1951 – Svenska Företagares Riksförbund, SFR,  bildas genom samgående av Svenska Småföretagares Intresseförening, Svenska Småföretagares Riksförbund, Svenska Företagares Riksförbund, Göteborgs Företagares Riksförbund och Näringsidkarnas Organisation.

1991– Företagarnas Riksorganisation, FR, bildas genom sammanslagning av Svenska Företagares Riksförbund, SFR (”Företagareförbundet”) och Småföretagens Riksorganisation. En del medlemmar och föreningar valde att stå utanför sammanslagningen och fortsättningsvis verka utanför det nya FR.

1991– Företagareförbundet Företagarforum, FF, bildas av Företagareförbundsmedlemmar som valde att stå utanför sammanslagningen. Bland annat bildas föreningar i Skåne och Stockholm som fortsätter tidigare verksamhet.

1997– Företagareförbundet Företagarforum, FF, samordnas genom sammanslagning av föreningarna i Stockholm och Skåne. Genom denna sammanslagning blir verksamhetsinriktningen också riksomfattande.

2002 – FöretagarFörbundet, FF, blir det nya namnet på organisationen.

2013 – Namnbyte till Företagarförbundet Fria Företagare

Medlemsförmåner

Juridisk rådgivning

Kostnadsfri telefonrådgivning från Rådgivningspanelen

Medlemspanelen

Din röst i opinionsarbetet med hjälp av webbenkäter

Medlemstidningen

Medlemstidningen speglar vad som händer i småföretagarnas Sverige

Partner Företag ger ditt företag ett omfattande skydd.

En förmånlig gruppförsäkring, Partner Hälsa.

Tele2 abonnemang och tjänster till rabatterade priser

35% rabatt på rabattberättigat katalogsortiment

Tanka enkelt och förmånligt med OKQ8 Företagskort

Förmånligt och miljövänligt med Preem!

Bokföring och fakturering utan kostnad i sex månader!
Därefter 198 kr/mån

Peugeot - upp till 26 procents rabatt
Rabatt på drivmedel och tillbehör
Telefoni och surf till företagarpris!
De senaste affärsnyheterna!

Mynewsdesk