Kategorier
Arkiv
Nyheter

Remissvar

Remissvar på departementspromemorian ”Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande” DS 2022:29 Företagarförbundet tillstyrker förslaget om att förlänga möjligheten

LÄS MER »
Nyheter

Remissvar Nedstängningsstöd

Sammanfattning Nedstängningsstödet är en edition av det befintliga omställningsstödet. Stödet skall aktiveras i de fall regeringen beslutar om nedstängning som påverkar företagen snarare än marknadspåverkan.

LÄS MER »
Remisser

En sjukförsäkring anpassad efter individen

Företagarförbundet har beretts tillfälle att avge yttrande över slutbetänkandet en sjukförsäkring anpassad efter individen (SOU 2020:26) och har inga synpunkter avseende förslagets inverkan på småföretagare som

LÄS MER »
Nyheter

Remissyttrande ingångsavdrag

Förslaget i korthet Genom ett ingångsavdrag sänka arbetsgivaravgifterna under en begränsad till för: • Unga personer, utan högre utbildning eller yrkesutbildning, som inte etablerat sig

LÄS MER »
Nyheter

Remissyttrande F-skattesystemet

Sedan F-skatten infördes i sin nuvarande form i början av 1990 talet har förutsättningarna för att starta och driva företag förenklats betydligt. Den effekt det

LÄS MER »