Remissvar angående förlängt skatteanstånd

Riksdagen

Förslaget i korthet
Möjligheten för krisdrabbade företag att ansöka om anstånd med skatteinbetalningar, som funnits sedan mars 2020 i och tillkom i samband med coronakrisen. I denna promemoria föreslås att antalet redovisningsperioder utökas från nio till tolv redovisningsperioder för skatt, avgift och mervärdesskatt som redovisas per månad. För mervärdesskatt vars redovisningsperiod är ett kalenderkvartal får anstånd beviljas för högst fyra redovisningsperioder.  Anstånd kommer kunna beviljas i och med förslaget även för redovisningsperioder som infaller under april–juni 2022. Anståndstiden för nämnda skatter och avgifter senareläggs till den 12 september 2023 

Företagarförbundet anser

Företagarförbundet välkomnar alla ansatser som görs för att underlätta för små och medelstora företag att klara av den ekonomiska utmaning som följer efter corona pandemin och som numera förlängs för många genom orimligt höga elpriser. Anstånd med skatteinbetalningar ger företag en möjlighet att säkra likviditet kortsiktigt. Företagarförbundet anser dock inte att företagen skall belastas med ränta och avgifter för anstånd då dessa tillkommit som en följd av politiska misstag och politik senfärdighet med återbetalning av orimliga elkostnader till följd av politiska misstag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr