Trängselavgifter på el införs senast 2027

För att undvika att överbelasta elnätet, vilket samtidigt driver upp dagspriset på elenergi, har energimarknadsinspektionen beslutat att det skall införas en så kallad effekt tariff, vilket också kan kallas trängselavgift på elnätet. En del elhandelsbolag har redan infört effekttariffer och övriga är numera ålagda att införa det senast 2027.

Syftet är att förmå medborgarna att till exempel inte ladda elbilen samtidigt som alla andra, då det driver upp förbrukningen som i sin tur påverkar dagspriset.

Läs mer här

och här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar