Krav på danstillstånd avskaffas 1 juli

Sedan 1956 har restauranger och nattklubbar behövt söka särskilt tillstånd hos Polisen för att folk skall ha fått lov att dansa i deras lokaler. Det har i praktiken inneburit att restauranger där det uppstått spontandans brutit mot lagen eller tvingats säga till gäster att de inte får lov att dansa utan sätta sig ner igen. Nu avskaffas lagen äntligen.

få dansa i deras lokaler.

På torsdagen beslutade regeringen om en lagrådsremiss som innebär ett avskaffat tillståndskrav för offentliga danstillställningar.

”Det här är en efterlängtad frihetsreform. Det är inte rimligt att staten ska reglera människors dans. Genom att ta bort kravet på danstillstånd minskar vi även byråkrati och kostnader för företagare och andra som ordnar dans”, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) i ett pressmeddelande från justitiedepartementet samt klimat- och näringslivsdepartementet.

Stödet i riksdagen är stort för att ta bort kravet på danstillstånd.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Läs mer här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar