GDPR en utmaning för småföretagare

GDPR en utmaning för småföretagare

Nu är det mindre än fyra månader kvar tills GDPR träder i kraft. EU:s nya dataskyddsförordningen är döpt till GPDR, vilket är en förkortning av General Data Protection Regulation, och ställer betydligt hårdare krav på exakt hur du hanterar personuppgifter. Den är framför allt riktad mot stora företag och organisationer som hanterar stora mängder personuppgifter. […]
Läs mer…

Småföretagare har svårt att hitta personal

Småföretagare har svårt att hitta personal

Företagarförbundet Fria Företagare genomförde under december en undersökning bland medlemmarna om personalrekrytering och kompetensförsörjning. Slutsatserna är att småföretagare föredrar modellen med inträdesjobb före etableringsjobb för att få unga in på arbetsmarknaden. Likaså önskar man en utbyggd lärlingsutbildning på arbetsplatserna där svenska språket både för unga och nyanlända måste stärkas avsevärt. Jämte detta så måste regeringen […]
Läs mer…

Debatt – Ny skatt riskerar att förlänga vårdköer

Debatt – Ny skatt riskerar att förlänga vårdköer

Socialdemokraterna har genom en överenskommelse med Vänsterpartiet lagt fram ett förslag om slopad skattefrihet för privata sjukvårdsförsäkringar. Förtäckt syfte – 1,17 nya miljarder till statskassan. Förslaget syftar till att utjämna skillnader i kostnader för- och tillgång till vård i Sverige. Det verkar dock som det egentliga syftet är att stärka statskassan med de beräknade 1,17 […]
Läs mer…

Så tycker medlemmarna om 3:12

Så tycker medlemmarna om 3:12

I vår snabbenkät om 3:12 reglerna så uppgav Fria Företagares medlemmar att: 57% planerar att maximera vinstuttaget 2017 16% kommer inte att göra det 27% har inte bestämt ännu. En möjlighet om reglerna förändras är att höja lönen under 2017 för att få bättre förutsättningar 2018. 52% planerar INTE att höja lönen 28% vet inte […]
Läs mer…

Medlemspanelen: Underkänt för regeringens näringspolitik

När småföretagare får sätta betyg på regeringens näringspolitik blir det underkänt. Sju av tio företag menar att de påverkats negativt av de förändringar som gjorts sedan regeringsskiftet. Det visar en ny undersökning bland Företagarförbundet Fria Företagares medlemmar. – Det är väldigt oroande att förtroendet för regeringens näringspolitik är så lågt bland småföretagare. På sikt kan […]
Läs mer…

Nya småföretagare startar oftast ensamma

Sex av tio nya företagare startar på egen hand. Företag med flera ägare startas vanligen inom familjen. Det visar en undersökning från företagarförbundet Fria Företagare och ekonomiföretaget Visma. I undersökningen deltog företagare inom ett stort antal branscher runt om i landet. Nästan hälften av företagen, 44 procent, hade startats 2010 eller senare. Vanligt med familjeföretag […]
Läs mer…

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.