Coronas effekter på småföretagens i mars

Mars blev ytterligare en svår månad för många småföretag! Bland Företagarförbundets medlemmar tappar 18 procent mer än halva omsättningen och hela 23 procent tappar mellan 20-40 procent av omsättningen jämfört med mars 2020.  Andelen småföretag som inte tappade omsättning i mars var knappt hälften. Sedan pandemin startade i mars förra året har hälften av företagen endast klarat omsättningen i fyra av  tretton månader.

Se hela undersökningen här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar