Stöd och bidrag

Stöd och bidrag för ditt företagande

Att söka stöd till företaget eller bidrag för olika projekt är vanligen inte småföretagarens högsta prioritet. Men det finns faktiskt en rad olika stöd som kan underlätta företagandet eller bidrag som kan hjälpa ett projekt. Stöden varierar i storlek och är öppna för ansökning i olika tidsfönster under året. Vi listar här både EU-stöd, nationella och regionella stöd. (Listan uppdateras 4 gånger per år, med viss reservation för inaktualitet)

Julhandeln väntas minska!

Motståndskraftig julhandel förväntas minska med tre procent Hushållens minskade köpkraft förväntas få årets julhandel att backa. Enligt HUIs julhandelsprognos kommer

Läs mer »

Detaljhandeln minskade i september

Detaljhandelns försäljningsvolym minskade med 1,4 procent i september jämfört med föregående månad i kalenderkorrigerade och säsongrensade tal. Dagligvaruhandeln (exklusive Systembolaget)

Läs mer »