Företagarförbundet Fria Företagares hantering av personuppgifter – GDPR

Företagarförbundet Fria Företagare (FF) hanterar personuppgifter i enlighet med ”GDPR” EU:s Dataskyddsförordning. Detta innebär att alla personuppgifter som FF i någon form behandlar och hanterar sköts enligt gällande förordning och lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter hos oss är, Kerstin Nilsson: Kerstin.nilsson@ff.se.

FF behandlar personuppgifter som en konsekvens av  ingångna avtal, såsom avtal om medlemskap, prenumeration av nyhetsbrev och deltagande i medlemspanel. Inom ramen för detta syfte  förmedlas fakta och information, bjuds in till evenemang samt skickas ut nyhetsbrev till prenumeranter. FF behandlar personuppgifter i syfte att nå ut med information i egenskap av branschorganisation för småföretagare i Sverige samt att kommunicera med medlemmar och samhälle i relaterade frågeställningar samt sprida kunskap och information i relevanta frågor för Sveriges företagare.

Då du ingått avtal med oss, konsulterat vår juridiska rådgivning eller begärt att få delta i evenemang eller på annat sätt efterfrågat tjänst som FF tillhandahåller, grundas behandlingen av dina personuppgifter på nödvändighet för att fullgöra avtal och tillhandahållande av sådan tjänst. Du är inte skyldig att tillhandhålla personuppgifter till FF. FF:s rättsliga grund för personuppgiftsbehandling enligt ovan utgörs huvudsakligen av en intresseavvägning, där vi utifrån vårt berättigade intresse av att behandla ditt medlemskap och nå ut med information behöver behandla personuppgifter

Om du får inbjudningar, information, nyhetsbrev eller medverkar i medlemspanel, eller på annat sätt deltar i FF:s verksamhetsområde med dina personuppgifter, och har frågor om detta så är du välkommen att kontakta oss. Detta görs via mail till info@ff.sealternativt med brev till FF, Företagarförbundet, Box 1132,  262 22 Ängelholm.

FF sprider eller säljer inte personuppgifter vidare till tredje part. Dina personuppgifter överförs heller inte utomlands.

Dataskyddsinspektionen är den myndighet som är ansvarig för att kontrollera och bevaka att lagstiftningen efterlevs. Du har som registrerad rätt att framföra klagomål genom att vända dig dit.

FF sparar personuppgifter så länge det finns ändamålsenlig anledning att göra detta. Därefter raderas personuppgifterna.

Du har rätt att när som helst säga upp fortsatt prenumeration, mottagande av information eller bli struken från vårt kontaktregister. Detta görs via mail till info@ff.sealternativt med brev till Företagarförbundet, Box 1132,  262 22Ängelholm.

Policy antagen 22 maj 2018

Stäng meny