Leverantörerna höjer sina priser mer än vad småföretagen gör

Survey Prishöjningar feb 2024.010

Undersökningen om prishöjningar som genomfördes av Företagarförbundet i februari 2024 ger en insiktsfull glimt in i hur småföretagare anpassar sig till och navigerar i den ekonomiska verkligheten under turbulenta tider. Denna period präglas av en rad utmaningar som påverkar företagens drift, såsom inflation, stigande råvarupriser, osäker global handel, och förändrade konsumtionsmönster till följd av både pandemirelaterade begränsningar och en accelererad digital omvandling.

Att över hälften av småföretagen rapporterade prishöjningar under det innevarande året speglar en strategi för att hantera ökade kostnader och bevara marginaler. Prishöjningar kan dock påverka kundlojalitet och företagets konkurrenskraft, särskilt när konsumenter blir allt mer prismedvetna i ekonomiskt osäkra tider. Dessutom illustrerar skillnaden i prishöjningsbenägenhet mellan 2023 (70% höjde sina priser) och 2024 (52% höjde sina priser) en möjlig försiktighet eller anpassning till marknadens tolerans för prishöjningar. Denna variation kan också spegla en stabilisering av vissa kostnader eller en strategisk omprövning av prissättningsstrategier bland småföretag.

Se hela rapporten här

Ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr