Minskade investeringar inom privata lokaler

Minskade investeringar inom privata lokaler

Industrifakta gör årligen prognoser kring nybyggnation och tillbyggnad inom privata lokaler. Den senaste pekar på en minskning av investeringar på området med 20% under 2018-2020. Prognoserna bygger på den förväntade konjunkturen och detaljhandelns utveckling till följd av E-handelns framfart, och ser därför ganska dyster ut. Sällanköpshandeln väntas möta det största hotet samtidigt som man förväntar […]
Läs mer…

Antalet konkurser ökar

Antalet konkurser ökar

Antalet konkurser i Sverige ökade under 2018 med 13 procent jämfört med föregående år enligt UC. Hårt drabbade är branscherna: Hotell och restaurang med 20 procents ökning, byggbranschen med 11 procent och transportbranschen med 31% ökning. Den ständigt hotade detaljhandeln ökade också antalet konkurser men endast med 1 procent och är bäst i klassen! Konkurserna drabbar […]
Läs mer…

Sjuklön – så här fungerar det

Sjuklön – så här fungerar det

En återkommande fråga för våra medlemmar och andra småföretagare är ansvaret för sjuklönen till anställda. Det råder en osäkerhet om hur sjuklönesystemet fungerar idag, det uppfattas som krångligt och orättvist och i medlemsenkäter hamnar sjuklöneansvaret högt på medlemmarnas dagordning.   Så här fungerar sjuklönesystemet idag Arbetsgivaren skall betala ut sjuklön för den anställde som blir […]
Läs mer…