Minskade investeringar inom privata lokaler

Minskade investeringar inom privata lokaler

Industrifakta gör årligen prognoser kring nybyggnation och tillbyggnad inom privata lokaler. Den senaste pekar på en minskning av investeringar på området med 20% under 2018-2020. Prognoserna bygger på den förväntade konjunkturen och detaljhandelns utveckling till följd av E-handelns framfart, och ser därför ganska dyster ut. Sällanköpshandeln väntas möta det största hotet samtidigt som man förväntar […]
Läs mer…

Färre startade nya företag under 2018

Färre startade nya företag under 2018

Under 2018 sjönk nyföretagandet med 7 procent jämfört med året före. Därmed minskade antalet registreringar av nya företag i Sverige för andra året i rad, visar statistik från Bolagsverket som Visma har sammanställt. – Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. För att Sverige ska fortsätta att må bra även på sikt […]
Läs mer…

Antalet konkurser ökar

Antalet konkurser ökar

Antalet konkurser i Sverige ökade under 2018 med 13 procent jämfört med föregående år enligt UC. Hårt drabbade är branscherna: Hotell och restaurang med 20 procents ökning, byggbranschen med 11 procent och transportbranschen med 31% ökning. Den ständigt hotade detaljhandeln ökade också antalet konkurser men endast med 1 procent och är bäst i klassen! Konkurserna drabbar […]
Läs mer…

Varför blir så få kvinnor företagare?

Varför blir så få kvinnor företagare?

Under en period mellan 2007-2014 genomfördes flera olika program i statlig regi för att stimulera kvinnligt företagande, Först genom Nutek och sedan genom Tillväxtverket. Den näringspolitiska avsikten var: “Underrepresentation av kvinnor bland Sveriges företagare innebär förlorade affärsmöjligheter och en begränsning av landets tillväxtpotential.”  I analysen efter insatserna kan man inte se huruvida programmet resulterat i […]
Läs mer…