Minskade volymer i detaljhandeln under mars men stor ökning jämfört med förra året

Busy motion blurred London street scene

I mars 2024 upplevde den svenska detaljhandeln en lätt tillbakagång i försäljningsvolymen med en minskning på 0,4 procent jämfört med februari. Nedgången var märkbar både i dagligvaruhandeln (exklusive Systembolaget), som backade 0,3 procent, och i sällanköpsvaruhandeln, där försäljningen minskade med 0,4 procent.

Trots månadens dämpade resultat visar en tremånaders översikt (januari till mars) att detaljhandelns försäljningsvolym var 0,3 procent högre än under föregående kvartal (oktober till december). Under denna period var försäljningen av sällanköpsvaror oförändrad, medan dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget noterade en liten nedgång på 0,2 procent.

År-till-år jämförelser ger dock en positivare bild. I mars 2024 ökade detaljhandelns försäljningsvolym med 1,1 procent jämfört med samma månad förra året, med en framträdande ökning på 2,1 procent inom sällanköpsvaruhandeln och en ökning på 0,7 procent inom dagligvaruhandeln.

Ytterligare analyser som justerar för fasta priser visar att totala detaljhandeln ökade med 0,7 procent i mars jämfört med föregående år. Dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget stod för en imponerande uppgång på 5,0 procent, medan sällanköpsvaruhandeln visade en nedgång på 3,0 procent.

När det gäller omsättningen mätt i löpande priser, steg detaljhandelns totala intäkter med 1,8 procent i mars 2024 jämfört med mars 2023. Trots en minskning på 1,0 procent inom sällanköpsvaruhandeln, noterade dagligvaruhandeln en robust ökning på 4,7 procent. Dessa siffror pekar på vikande men samtidigt blandade trender inom olika sektorer av detaljhandeln, vilket speglar en fortsatt osäker ekonomisk miljö.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr