Ny EU-lag. Vad gäller för ditt företag?

EU or European Union Flag and shadows of people, concept political picture

Den 1 maj togs ett nytt EU-direktiv som får påverkan på alla företag i EU. Det är första steget mot en lag om företagsansvar, den så kallade due diligence-lagen eller CSDD . Syftet med CSDD-direktivet, är att företag ska ta större ansvar för social och miljömässig hållbarhet, både i den egna verksamheten och i värdekedjan.

Småföretagen omfattas inte i starten av EU:s nya lag om företagsansvar utan det är endast de ca 300 största företagen i Sverige som omfattas, de med över 1000 anställda och en omsättning på mer än 450 miljoner euro. Planen är att lagen skall införas stegvis under tre år med start 2027.

Syftet med CSDD-direktivet eller Corporate Sustainability Due Diligence Directive, är att företag ska ta större ansvar för social och miljömässig hållbarhet, både i den egna verksamheten och i värdekedjan. Lagstiftningen ställer nya krav på företag att vara medvetna om vilken påverkan deras verksamhet har på social hållbarhet och miljö.

Detta direktiv skulle kunna ha en betydande inverkan på små företag på flera sätt:

  1. Ökade krav på transparens: Små företag kommer att behöva visa hur de hanterar och minimerar negativa påverkningar på mänskliga rättigheter och miljön i sin verksamhet och leveranskedja. Detta kan innebära att de behöver implementera nya processer för att övervaka och rapportera om dessa frågor.
  2. Kostnader för efterlevnad: Implementeringen av dessa nya processer och system för att säkerställa efterlevnad kan kräva investeringar. För små företag med begränsade resurser, kan det bli ekonomiskt belastande att uppfylla dessa nya krav.
  3. Riskhantering: Direktivet kan också leda till att små företag måste utveckla bättre strategier för riskhantering, särskilt när det gäller leverantörer och underleverantörer. Att säkerställa att hela leveranskedjan följer hållbarhetsprinciper kan vara en komplex och tidskrävande process.
  4. Konkurrenskraft: Å ena sidan kan kraven i direktivet göra det svårare för små företag att konkurrera med större företag som har fler resurser för att hantera efterlevnaden. Å andra sidan kan små företag som lyckas anpassa sig snabbt och effektivt använda detta som en konkurrensfördel, särskilt om de marknadsför sig som hållbara och etiskt ansvarsfulla.
  5. Marknadstillgång: Små företag som kan visa att de är fullständigt efterlevande kan möjligen få bättre tillgång till vissa marknader, särskilt inom EU, där konsumenter och företagskunder alltmer värdesätter hållbarhet.

Sammanfattningsvis, även om CSDD-direktivet utgör en utmaning för små företag genom att introducera nya krav och potentiellt ökade kostnader, erbjuder det också möjligheter att stärka sin marknadsposition genom att förbättra deras hållbarhetsprofil och bygga förtroende hos kunder och partners.

Efter att förslaget fått sitt slutgodkännande i EU har Sverige två år på sig att införliva direktivet i nationell lagstiftning. Först då vet vi mer exakt hur de svenska företagen kommer att påverkas.

läs mer på di.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr