Svenska företag står inför globala möjligheter och inhemska hinder

Group of young business colleagues going though reports during the meeting at corporate office. Focus is on redhead businessman.

Entreprenörskapsforum har publicerat sin årliga rapport om entreprenörskap i Sverige. Rapporten, som tar sitt avstamp i den globala studien Global Entrepreneurship Monitor (GEM), erbjuder en djupdykning i entreprenöriella aktiviteter, attityder och utmaningar över hela landet.

För 2023 visar rapporten bland annat att en stor del av svenskarna upplever möjligheter att starta företag, samtidigt som en avsevärd andel av befolkningen känner rädsla för att misslyckas. Denna kluvenhet speglar en komplexitet i det svenska företagsklimatet där människors ambition möter osäkerhet.

En särskilt noterbar trend är internationaliseringen av svenska startups. Allt fler svenska företag riktar blicken mot globala marknader, en utveckling som drivs av både tekniska framsteg och en ökad tillgång till internationella nätverk. Denna globala orientering kan vara en nyckelfaktor för framtida tillväxt och innovation i Sverige.

Rapporten belyser även att kvinnor fortfarande är underrepresenterade i entreprenörskapet, även om klyftan till männen långsamt minskar. Denna fråga är avgörande för att kunna utveckla en mer inkluderande entreprenörskultur som fullt ut utnyttjar landets kreativa och kommersiella potential.

Dessutom påpekas vikten av att sänka trösklarna för nyföretagande. Regelkrångel och höga kostnader utgör fortfarande betydande hinder för många entreprenörer. Politiska åtgärder för att minska dessa barriärer och förenkla startprocessen skulle inte bara gynna potentiella företagare utan även bidra till hela landets ekonomiska tillväxt.

Rapporten avslutar med en uppmaning till politiska beslutsfattare och näringslivsledare att fortsätta stödja och investera i entreprenöriella initiativ. Genom att förbättra villkoren för start-ups och underlätta för riskkapitalinvesteringar kan Sverige stärka sin position som en ledande nation inom innovation och företagande.

Läs mer här

Läs hela rapporten här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr