Optimism i handeln!

Blurred big sales on Black Friday. On sale in a clothing store i

Efter flera tuffa år ser framtiden ljusare ut för Sveriges ekonomi och detaljhandel, enligt HUI Researchs senaste konjunkturrapport. För 2024 prognostiseras en tillväxt på 2,0 procent och 3,5 procent för 2025 i löpande priser. I fasta priser förväntas en ökning på 1,0 procent respektive 2,0 procent.

William Lindquist, analytiker på HUI Research, konstaterar att den svenska ekonomin börjar återhämta sig efter en period av lågkonjunktur. Med stabiliserad inflation, avtagande kostnadsutveckling och ökande disponibla inkomster, ser framtidsutsikterna ljusare ut. Detta skapar positiva effekter för hela näringslivet och handeln, enligt Lindquist.

Dagligvaruhandeln, som driver den totala försäljningsutvecklingen på 2,0 procent för 2024, visar stabiliserade priser och ökad tillväxt i volym. För sällanköpsvaruhandeln, som drabbats hårt under lågkonjunkturen, förväntas en svagt positiv tillväxt under 2024.

Emma Hernell, vd för HUI Research, påpekar att handel med brett sortiment och lågpriskoncept kommer att fortsätta driva branschens utveckling framöver. Även om konsumenter får mer pengar över, förväntas lågprishandeln bestå då många vant sig vid att handla billigt.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr