Regeringens nya energipolitik

Pressträff energi

Regeringen tillsammans med SD presenterade idag Sveriges nya energipolitiska inriktning. Fokus läggs på att stärka landets energisystem för att möta ökat elbehov och säkra en fossilfri energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser enligt pressträffen. Partirepresentanterna Ebba Busch (KD), Elisabeth Svantesson (M), Romina Pourmokhtari (L) och Tobias Andersson (SD) beskriver en omställning av energipolitiken med helhetsgrepp på elsystemet, teknikneutralitet, och fossilfrihet. Regeringen planerar för ett elbehov på minst 300 TWh år 2045 och sätter mål för planering, leveranssäkerhet, och en översyn av energieffektiviseringsmålen. Elektrifieringen, effektivare tillståndsprövningar för elnät, samt utbyggnad av alla fossilfria kraftslag, inklusive kärnkraft och förnybar energi, betonas.

Presentationen i punktform

  • Omställning för att möta ökat elbehov och säkra fossilfri energi.
  • Plan för minst 300 TWh elbehov år 2045 med regelbundna uppföljningar.
  • Mål inkluderar planering för elutbyggnad, leveranssäkerhet och energieffektivisering.
  • Fokus på elektrifiering och förutsättningar för aktörerna att möta klimatmålen.
  • Föreslår förenklad tillståndsprövning för elnät.
  • Kraftfull utbyggnad av alla fossilfria kraftslag, inklusive potential för nya kärnkraftverk.
  • Samhällets breda deltagande i klimatomställningen med betoning på fossilfria bränslen och effektiv energianvändning.

Se presentationen här på video

Presentationsbilder

Företagarförbundets hastiga kommentar är att det saknas åtgärder i närtid och att propositionen fokuserar enbart på lång sikt 2030-2045.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr