Hur ser företagarna på framtiden?

Över 40 procent befarar minskad omsättning under 2023, nästan lika många tror på oförändrad omsättning medan endast två av tio förväntar sig öka sin omsättning. Trots det så tror två av tre att de kommer att behålla nuvarande personalstyrka. Endast 10 procent väntar sig neddragningar på personal. Den enskilt största utmaningen tor företagarna är den svaga köpkraften hos konsumenterna. På andra plats kommer elkostnader, råvarupriser och transportkostnader. Kriminaliteten i samhället drabbar även företagen och hela 75 procent av företagarna tror att brotten mot företagen kommer att öka under 2023.

Läs hela rapporten här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar