Hur ser småföretagare på sin framtida pension?

pensionforetagare

40 procent är rädda för att de kommer få en dålig pension
…och vart tredje företagare ser företaget som sin pensionsförsäkring

Pensionsåldern delar upp småföretagare i olika läger, en fjärdedel planerar att pensionera sig vid ”den gamla” pensionsåldern 65 år.  10 procent tänker vänta till 67, vilket kan kallas ”den nya pensionsåldern”.  Ytterligare 11 procent vill vänta till det blir 70 år och 11 procent ser fram emot att jobba till de blir 75 eller äldre. Totalt planerar var tredje företagare att fortsätta jobba efter de blivit 67 år.

28 procent tycker att de jobbat färdigt tidigare och ser fram emot att gå i pension och sluta jobba före de blir 65 år, vilket är något färre jämfört med 2019 då 31 procent avsåg att pensionera sig före 65 år.

Två av tre småföretagare betalar in tjänstepension till sig själv.  Här har andelen ökat med fyra procentenheter jämfört med 2019.

Drygt 30 procent betalar in mellan 1-3000 kr per månad, jämfört med drygt 45 procent 2019.  Ungefär var fjärde företagare betalar in 4-5000 kr vilket är lika många som 2019.  Slutsatsen är att ca 10 procent fler betalar in mer än 5000 jämfört med 2019. Genomsnittssparandet i tjänstepension är 6035 kr

De vanligaste partners för pensionsparande är Länsförsäkringar, följda av Skandia, Swedbank och SEB.

6 av 10 småföretagare har ett privat pensionssparande där majoriteten sparar mellan 0-1000 kr per månad. 40% sparar mellan 1000-5000 kronor och 10 procent sparar över 10 000 kr per månad privat.

Vart fjärde företagare tycker att det är bra att pensionsåldern höjs medan 43 procent ogillar en höjning av pensionsåldern.

Läs hela rapporten här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr