Mer jobb i byggbranschen. 

Survey ROT Dec 23.004

mindre svartarbete 

möjlighet att ytterligare skapa jobb i en byggbransch som bromsat upp!

ROT avdraget bidrar till mer arbete enligt småföretagarna själva. Hälften av hantverkarna upplever att de får mer att göra och fler kunder tack vare ROT-avdraget. Åtta av tio hantverkare är dessutom övertygade att byggbranschen skulle få mer att göra om ROT avdraget höjdes nu när marknaden inom bygg bromsat in till följd av inflation och räntekostnader.

Administrationen kring ROT upplevs generellt inte som alltför besvärlig. Endast 15 procent tycker att pappersarbetet är krångligt och tidsödande. Hälften av företagen anser också att det är rättvist att företagen själva står för administartionskostnaden, medan knappt hälften anser att det lika väl kunde ligga på kunden eller på stat och kommun som har lika mycket att tjäna på ROT avdraget som hantverkaren.

Att administrationen är relativt enkel för de flesta återspeglas i antalet avslag som enligt dem som svarat på enkäten är lågt, mindre än 3,5 procent upplever att de får avslag på ROT ansökan. 

Mer arbete för byggbnranschen var ett av målen med ROT, det andra var att stävja svartarbete och det anser branschen att man lyckats med. Majoriteten, 62 procent här sällan eller aldrig talas om svarta alternativ numera.

 

Läs rapporten här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr