Tjänstemarknaden växer, men lite långsammare

Business contract. agreement was signed co-investment business

Under 2023:s fjärde kvartal fortsatte utrikeshandeln med tjänster att växa värdemässigt jämfört med samma period föregående år, men med en lägre ökningstakt än tidigare observerats sedan pandemiåterhämtningen började under 2021. Sveriges tjänsteexport ökade med 5% medan tjänsteimporten ökade med 6%, vilket resulterade i ett negativt tjänstenetto på 31 miljarder kronor, en försämring från föregående års underskott på 26 miljarder kronor. Denna utveckling signalerar en avmattning jämfört med de höga tillväxttalen som har präglat åren efter pandemin, delvis pådrivet av prisökningar och en försvagad svensk krona.

Detta fenomen sker i en kontext där pandemin under 2020 ledde till betydande störningar i den globala ekonomin, inklusive handeln med tjänster. Återhämtningen som följde var kraftfull, med anmärkningsvärt höga utvecklingstal inom tjänstesektorn som en del av en bredare ekonomisk återhämtning. Tjänstehandelns återhämtning och efterföljande avmattning reflekterar en normalisering av ekonomiska aktiviteter efter den initiala återhämtningsperioden.

Sammanfattningsvis markerar utvecklingen under 2023:s sista kvartal en inbromsning i tillväxten av tjänstehandeln, vilket återspeglar en ekonomisk stabilisering efter de exceptionella förhållandena som pandemin orsakade. Denna period av avmattning följer efter en fas av snabb återhämtning.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr