Småföretagare vill anställa men kompetensbrist och svårt att förstå möjligheterna står i vägen.

RAPPORT Var tredje företag skulle anställa om det fanns möjlighet att kompetensutveckla under en del av tiden

det går – men bara 5% av företagen känner till det

Det finns 1 miljon små och medelstora företag i Sverige.  Vart tredje företag anger att de skulle anställa om det fanns möjlighet att kompetensutveckla på deltid. En lösning skulle mer än halvera arbetslösheten. 

Svenska i tal och skrift toppar bland de kompetenser företagen önskar, därefter följer teknik, service, engelska, ekonomi och försäljning. Men småföretagen är en diversifierad skara och kompetenskraven likaså visar undersökningen.

Utbildningarna företagen efterfrågar är väldigt varierande, men bygg, transport, IT, Försäljning, Fastighet, och VVS är några framträdande kompetenser som behöver förstärkning. 

Det finns redan idag möjligheter till stöd för kompetensinsatser. Bekymret visar sig vara att 95 procent av de små och medelstora företagen inte känner till vilka möjligheter som ges.

På frågan vart man kan vända sig för att kompetensutbilda personal är det endast 15 procent av företagen som anger att de vet vart de kan vända sig.

Läs hela rapporten här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar