Den offentliga marknaden uppgår årligen till närmare 1 biljon, (2020, 926 miljarder).

Survey September småföretag och offentliga affärer.001

Företagarförbundet har i samarbete med PublicInsight undersökt hur de minsta företagens relation till offentliga affärer ser ut. Hur bra är dessa företag på anbudsförfaranden, och hur viktiga är affärerna för dessa företag?

Slutsatsen är att 96 procent vill eller vill kanske göra affärer på den offentliga marknaden men bara hälften av respondenterna gör affärer där idag, medan andra hälften gör det medvetet eller omedvetet inte.  Två av tre företag har ingen aning om värdet på de offentliga affärerna i sin bransch. Ingen av respondenterna säger sig ha exakt koll på vilka som köper eller hur mycket. Två av tre använder heller ingen bevakningstjänst för offentliga affärer vilket förklarar den låga kunskapen.

Att bara hälften av företagen gör affärer på den offentliga marknaden idag har sin förklaring i att fem av tio företag har skickat in mindre än sex anbud de senaste tre åren, och fyra av tio har inte skickat något anbud alls under samma tid. Bland de som aktivt avstår från att göra offentliga affärer säger tre av tio att det är för krångligt och att de vet för lite om marknaden medan 12 procent avstår för att de anser att marginalerna är för dåliga.

Potentialen för de mindre företagen på den offentliga marknaden är enligt medlemsenkäten och denna rapport avsevärd.

Läs rapporten här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr