3:12 reglerna

Pengar och 312regler

470 000 företagare berörs av de så kallade 3:12 reglerna. Efter att ett förslag på förändringar och i företagens ögon försämringar under 2017 fälldes av Moderaterna som hotade med misstroendevotum mot finansministern så har det varit få politiska utspel om denna omdebatterade skatt. Januariavtalet hade med en punkt om förenkling av 3:12 reglerna som skall redovisas i år, men ännu har inte något förslag synts till.

Håkan Selin, skatteforskare har gjort en ordentlig genomgång av skattereglerna och anser att anser att en rejäl skattereform är på sin plats.

”Jag anser att man bör överväga en större reform. Jag utesluter inte att det är mödan värt att helt byta system. Många argumenterar för en stor skatteomläggning, där skulle en kursändring av 3:12 kunna vara en naturlig del.” Säger Håkan i en kommentar till sin rapport.

Håkan menar att skillnaderna skattemässigt mellan onoterade fåmansbolag och flermansbolag bara råkade bli så i skattereformen på 90-talet. För motsvarande bolag i Finland är det ingen skatteskillnad vilket undviker trixande kring ägarstruktur och annan improduktiv skatteplanering som förekommer i Sverige.

”Jag skulle säga att det största problemet med de svenska 3:12-reglerna är att onoterade fåmansbolag och flermansbolag beskattas olika”

Den enklaste lösningen på 3:12-problematiken, enligt Håkan Selin, vore att avskaffa den 20-procentiga statliga inkomstskatten samt fasa ut jobbskatteavdraget. Samtidigt höja skatten på kapital, inklusive dubbelbeskattade utdelningar, till 35 procent. Detta skulle likställa skatterna på arbete och kapital.

”Då hamnar skattesatserna på ungefär samma nivå, vilket innebär att man tar bort incitamenten till inkomstomvandling och att man kan avskaffa 3:12-regelverket”, säger Håkan Selin. 

Läs mer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr