Förenklade regler får fler småföretag att nappa på offentliga upphandlingar

upphandlingar överkalix-2

Många småföretagare avstår från att lämna in anbud i offentliga upphandlingar eftersom det upplevs som administrativt tungrott. Det gör att de vinnande anbuden i många offentliga upphandlingar i stället lämnas in av större koncerner som ofta saknar lokal förankring. Nu har allt fler kommuner börjat anpassa sina upphandlingar utifrån de lokala småföretagens villkor, vilket förstås främjar lokal tillväxt.

I Överkalix kommun brinner kommunalrådet Leif Nilsson för att främja det lokala småföretagandet genom att få fler småföretag att vilja delta i offentliga upphandlingar. Därför har kommunen inlett en satsning som ska göra det mer tillgängligt för småföretag att bli leverantör till kommunen.

– Det är inte i första hand LOU, lagen om offentlig upphandling, som behöver anpassas utifrån småföretagens villkor. Upphandlande kommuner och andra offentliga aktörer kan själva göra mycket för att motivera fler småföretag att lämna in anbud. Fler kommuner borde se till de lokala småföretagens intressen när de upphandlar varor och tjänster, säger Bo Häggroth, näringslivsstrateg i Överkalix kommun.

Kommuner kan göra mycket för att göradet enklare för småföretag att delta i offentliga upphandlingar, exempelvis arrangera utbildningar i anbudsskrivande och, inte minst, förtydliga och förenkla kraven för att kunna lämna in ett anbud. Genom att underlätta anbudsprocessen sänks trösklarna för företag som är intresserade av att göra affärer med offentlig sektor.

På senare år har allt fler kommuner satsat på centraliserade upphandlingar, vilket effektiviserar upphandlingsprocessen och pressar priserna. Samtidigt riskerar det att utarma det lokala näringslivet när stora koncerner vinner upphandlingarna.

– Coronapandemin har tydliggjort hur sårbart det lokala näringslivet är. Vi som kommun har ett stort ansvar i att främja den lokala tillväxten genom att öka möjligheten att välja lokala småföretag framför stora jättar när vi upphandlar. Företagen bidrar till att behålla lokal handel och service, de skapar arbetstillfällen, skatteintäkter och tillväxt i en kommun. Företagen är trogna den lokala marknaden, de handlar lokalt i första hand. Det finns alltså ett stort mervärde i att vi blir bättre på att stödja lokalt näringsliv, det är helt avgörande för små kommuners framtid, säger Bo Häggroth

TEXT: ANNIKA WIHLBORG

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr