Förenklat regelverk föreslås i ny utredning

regelkrångel2

Den 30 juni 2021 redovisades resultatet av regeringsutredningen ”Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag”. Utredaren lämnade förslag på regelförenklingar för mikroföretag samt anpassa bokföringslagen, bland annat genom att förenkla för företag att använda molntjänster i sin bokföring och digitalisera hanteringen av kvitton och fakturor.

Utredningen leds av Kristina Alsér, som är styrelseordförande i Tillväxtverket och före detta landshövding i Kronobergs län. Hon ska ge förslag på hur bokföringslagen kan omvandlas till ett modernt, teknikneutralt och enkelt regelverk som är anpassat till dagens förhållanden med digital och i många fall även molnbaserad bokföring.

Enligt Kristina Alsér är utredningen en del av regeringens arbete med att identifiera mikrobolagens största tillväxthinder och att samtidigt analysera vilka regelförenklingar som kan underlätta mest för dem. Många företagare anser att dagens bokföringslag, som tillkom i slutet av 1990-talet, är ett hinder för bokföringens och i förlängningen även företagens fortsatta digitalisering. I dagsläget behöver kvittot sparas så som det kom företaget till del, det vill säga i sin ursprungliga form. Även om de har ett digitalt kvitto så behöver företag ändå spara papperskvitton och fakturor i tre år. Kristina Alsér ska därför se över möjligheten till digital arkivering och hur man kan organisera det.

Grundtanken vad gäller moderniseringen av bokföringslagen är en lag som anpassats utifrån dagens digitala verklighet. Det kan i sin tur minska småföretagens bokföringsoch administrationskostnader. Utredaren ska även se över det befintliga lagkravet på att spara exempelvis fakturor i pappersform fysiskt i tre år efter bokföringsdatumet. Framöver kan alltså kraven anpassas så det räcker att spara materialet digitalt.

TEXT: ANNIKA WIHLBOR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr