Stora möjligheter – men få känner till EU-stöd till företag

EU pengar

Många företagare kan ha möjlighet att söka stöd som kommer från EU-medel, men medvetenheten om vilka stöd som finns och hur de söks kan ibland vara låg.

– Det behövs fortfarande mycket information, säger Stefan Dahlhielm, affärsutvecklare på LTU Business i Luleå och partner i organisationen EU SME Support.

En stor del av stödmedlen till företag fördelas genom de olika regionerna i landet, där finansiering till stöden ofta kommer från EU:s strukturfonder, staten och regionerna själva. Det kan handla om mikrostöd på några tiotusentals kronor till saker som innovationer, investeringar, marknadsanalys och produktutveckling, till större summor som regionalt investeringsstöd – som kan sökas i bland annat Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland,

Jämtland och Dalarna. Grundförutsättningen är ofta att verksamheten som söker ska verka på en större marknad än regionalt, och inte ha etablerade konkurrenter i närheten.

– Man ska dock känna till att det inte handlar om rena bidrag, utan om medel som kan användas för att växla upp befintliga pengar. Om du som företagare går in med en viss summa pengar, antingen själv, från banken eller någon extern finansiär, kan du öka på investeringen med de här EU-medlen. Oftast kan du dubblera dina egna medel, säger Stefan Dahlhielm.

Bra att veta

• Tillväxtverket har översiktlig information om Regionala företagsstöd på sin webbplats, men för information om vad som gäller i din region är det bäst att se regionens egen information om företagsstöd.

• Vinnova har fortlöpande utlysningar om finansiering för små- och medelstora företag.

• EU SME Support hjälper till med ansökningar om EU-finansiering. Besök whttps://eusme.se/ för mer information.

• SME är en engelsk förkortning för små och medelstora företag, vilket definieras som företag med upp till 249 anställda och en årsomsättning om högst 50 miljoner euro

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr