Corona fortsätter att utmana småföretagens omsättning

Survey FF april Corona effekter

4 av 10 företag tappar mer än 20%  och nästan vart femte företag tappade mer än halva omsättningen!

April blev ytterligare en svår månad för många småföretag! Bland Företagarförbundets medlemmar tappar 18 procent mer än halva omsättningen och hela 20 procent tappar mellan 20-40 procent av omsättningen jämfört med april 2020.  Andelen småföretag som inte tappade omsättning i april var 53 procent. Sedan pandemin startade i mars förra året har hälften av företagen endast klarat omsättningen i fem av  tretton månader.

Se hela rapporten här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr