Corona fortsätter att utmana småföretagens omsättning

4 av 10 företag tappar mer än 20%  och nästan vart femte företag tappade mer än halva omsättningen!

April blev ytterligare en svår månad för många småföretag! Bland Företagarförbundets medlemmar tappar 18 procent mer än halva omsättningen och hela 20 procent tappar mellan 20-40 procent av omsättningen jämfört med april 2020.  Andelen småföretag som inte tappade omsättning i april var 53 procent. Sedan pandemin startade i mars förra året har hälften av företagen endast klarat omsättningen i fem av  tretton månader.

Se hela rapporten här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar