Hur har statens krisstöd fungerat för småföretagare?

Survey FF Corona Funkar stöden?.001

Sänkt arbetsgivaravgift och korttidspermittering dominerar utnyttjandet

Ovanstående två stöd är de som små företag utnyttjat mest. drygt 4 av 10 utnyttjade sänkta arbetsgivaravgifter och 35 procent har korttidspermitterat vid något eller några tillfällen.

Störst verkan

…har således också de båda stöden med sänkt arbetsgivaravgift och korttidspermittering haft. 3 av 10 anser att korttidspermittering varit till god hjälp och 32 procent tycker att sänkta arbetsgivaravgifter gjort störst nytta. Kritik kommer dock från de allra minsta företagen. Kommentarer som ”mitt företag är för litet för att kunna få stöd men tillräckligt stort för att betala skatt…”

Korttidsstöd klart besvärligast att administrera

Överlag har småföretagen inte ansett att stöden medfört så mycket administration, bortsett från korttidsstödet som upplevts krångligt och tagit mycket administration i anspråk. Nästan hälften av företagen anser att stödet medfört besvärlig administration.

Skatteanstånd

23 procent har ansökt om skatteanstånd och drygt 10 procent kommer att ha svårt att återbetala nu när anstånden löper ut. Samtidigt så ser vart fjärde företag behöv för att låna för att kunna driva verksamheten vidare.

Tillväxtverkets hantering

…är det endast 1 av 10 som är nöjd med och tycker fungerat snabbt och smidigt. Många klagar på besvärliga ansökningar, långsam hantering, svårt att komma i kontakt med och få tala med någon på myndigheten.  Därtill har även återrapportering varit lika besvärlig. Endast 3 procent anser sig rättvist behandlade av Tillväxtverkets personal.

Läs hela rapporten här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr