3:12 reglerna inför bokslut

Pengar och 312regler

Tänk på att även den minsta utdelning kan göra dig återbetalningsskyldig för eventuellt Coronastöd!

3:12 reglerna eller den så kallade entreprenörsskatten kan idag vara gynnsam för ägare av fåmansbolag. Den lämnar utrymme för att beskatta vinst i ett företag med 20 % upp till ett gränsbelopp. Jämfört med annan beskattning anses den som låg. Hur stor utdelning du som ägare av ditt företag kan ta ut beror på två saker: Hur mycket utdelningsbara medel som finns i ditt bolag och hur du som ägare tagit ut lön och skattat.

Utdelning och coronastöd inte förenligt

Förvirring inför vad som gäller avseende Coronastöd i kombination med utdelning från småföretag var under året närmast total. Otydligheten runt vad som gäller för omställningsstöd och kortidspermitteringar och utdelning har varit stor även i år redan. Många företagare har fått betala eller kommer att få betala tillbaka stöd under året som gick. Var därför uppmärksam på vad som gäller innan du beslutar för en eventuell utdelning.

Ditt gränsbelopp

Upp till ett förutbestämt gränsbelopp beskattas den utdelning du tar ut från företaget med endast 20 procent skatt. Den del av utdelningen eller försäljningen av aktierna som beskattas till 20 % styrs av grönsvärdet. Se nedan

Förenklingsregeln – schablonbeloppet

Förenklingsregeln innebär att ditt gränsbelopp räknas upp med ett schablonbelopp i de fall du inte kvalificerar dig för huvudregeln eller om huvudregeln ger ett lägre gränsbelopp.

  • Schablonbelopp för 2021: 183 700 kr
  • Schablonbelopp för 2022: 187 550 kr

Huvudregeln

Huvudregeln baseras på bolagets totala löner. Underlaget består av löner utbetalda under året före utdelningsåret. Om du kvalificerar dig till att använda huvudregeln så får du använda 50 % av bolagets löneunderlag som ditt gränsbelopp. Huvudregeln kan ge betydligt högre gränsbelopp än förenklingsregeln om bolaget har stora löner. Tänk på att räkna av statliga stöd kopplade till anställning. tex den del av korttidspermitteringsstöd som avser lön från bolagets totala kontanta löner.

Här är minimilönegränserna för att kvalificera sig för huvudregeln:

2021 års utdelning som deklareras 2022

  • Gränsbelopp för lågbeskattad utdelning som avser resultat under 2021 bygger på att ägare (eller närstående till ägare) tagit ut en lön under 2020 på minst 400 800 kr. Utöver det egna löneuttaget skall + 5 % av bolagets totala kontanta löner räknas in för att få fram gränsbeloppet som har ett tak på 641 280 kr (9,6 IBB Inkomstbasbeloppet).

Du kan spara utdelningen till framtiden

Om du av en eller annan anledning beslutar att inte betala ut utdelning, kan du spara ditt gränsbelopp till nästa år och ta utdelning då istället. Då räknas också beloppet upp med 3,23%.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr