Remissyttrande – Nya föreskrifter om arbetsanpassning

SAMMANFATTNING
Att sörja för att arbetstagare har de bra på arbetsplatserna är en god sak och ett ansvar som samhället och företagen har. Därför är de nya föreskrifterna goda i sitt uppsåt. Däremot har regeringar på båda sidor om blockgränsen uttryckt löften om att minska regelkrångel för småföretagare. Detta förslag gör motsatsen. Det ställer krav på att skapa nya dokument, rutiner och utredningar som i sig är goda för båda arbetstagare och arbetsgivare i förlängningen. Men vi har en välfärd som är skattefinansierad och mycket av den ohälsa som förslaget syftar att vilja minska, såsom psykisk ohälsa, stress m.m. hamnar i en gråzoon om var ansvaret ligger. Dock flyttar förslaget ansvaret tydligare till företagaren, arbetsgivaren. Det kan vara att det är lättast att arbeta med problemet där, men kostnaden för detta bör bäras av välfärden, då den har det ansvaret. Företagarförbundet Fria Företagare anser därför att förslaget skall tillbaka till ritbordet och kompletteras med en finansiering från staten och välfärden. Vi kan inte acceptera att man ålägger småföretagen mer regler och ansvar och samtidigt skjuter över kostnaderna för välfärden på dem.

Läs hela remissvaret här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar