DEBATT Ja till förlängt arbetsliv – NEJ till turordningsregler med förlängd LAS-ålder

Att vi behöver förlänga möjligheten att arbeta i Sverige är de flesta överens om. Av flera skäl. För att tillfredsställelsen i att ha ett arbete att gå till är viktig för de flesta människor, även äldre. Att känna att man gör nytta och behövs är en viktig ingrediens i en människas liv, även för de äldre. Att få vara del i ett sammanhang eller del av en grupp är värdefullt och har hälsosam påverkan på individers hälsa, även hos äldre. Att det dessutom behövs för att finansiera pensionssystemet i framtiden är dock det skäl som fått politiken att utreda möjligheten för att höja pensionsåldern ytterligare några år.

Ett förslag som lagts fram av arbetsmarknadsdepartementet vill höja LAS åldern till 69 år för att tvinga fram en relation mellan arbetsgivare och medarbetare i ytterligare några år. Företagarförbundet Fria Företagare föreslår andra reformer för att stimulera relationer mellan företagen och medarbetarna och att dessa skall bygga på kompetens och vilja istället får på antalet arbetade år i ett och samma företag. Skrota Turordningsreglerna och skapa Trygghetsreglerna nu!

Läs debattinlägget här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar