DEBATT Ja till förlängt arbetsliv – NEJ till turordningsregler med förlängd LAS-ålder

Att vi behöver förlänga möjligheten att arbeta i Sverige är de flesta överens om. Av flera skäl. För att tillfredsställelsen i att ha ett arbete att gå till är viktig för de flesta människor, även äldre. Att känna att man gör nytta och behövs är en viktig ingrediens i en människas liv, även för de äldre. Att få vara del i ett sammanhang eller del av en grupp är värdefullt och har hälsosam påverkan på individers hälsa, även hos äldre. Att det dessutom behövs för att finansiera pensionssystemet i framtiden är dock det skäl som fått politiken att utreda möjligheten för att höja pensionsåldern ytterligare några år.

Ett förslag som lagts fram av arbetsmarknadsdepartementet vill höja LAS åldern till 69 år för att tvinga fram en relation mellan arbetsgivare och medarbetare i ytterligare några år. Företagarförbundet Fria Företagare föreslår andra reformer för att stimulera relationer mellan företagen och medarbetarna och att dessa skall bygga på kompetens och vilja istället får på antalet arbetade år i ett och samma företag. Skrota Turordningsreglerna och skapa Trygghetsreglerna nu!

Läs debattinlägget här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr