Stor risk för nya försämringar i 3:12-reglerna

3_12 regler

Det är mycket som är oklart i svensk politik efter riksdagsvalet. Vi vet ännu inte vem som blir statsminister och vilka partier som kommer att ingå i regeringen. Tills vidare sitter den gamla regeringen kvar under en övergångsperiod för att fatta beslut som inte kan vänta.

 

Det här innebär att vissa frågor läggs på is och därigenom kan fördröjas upp till ett år istället för att kunna träda i kraft vid årsskiftet som kanske var planerat. För småföretagare kan det ibland vara positivt och ibland negativt. Men framför allt är det inte bra för Sverige om regeringsfrågan drar ut för länge på tiden eftersom det skapar osäkerhet.

Oavsett vem som kommer till makten hörs nu signaler om att 3:12-reglerna kommer i fokus igen. Om vi ska tolka det välvilligt så skulle vi hoppas på att de avskaffas, men mer sannolikt är att politikerna vill använda dem för att höja skatten.

Om man går in på Wikipedia kan man läsa:
3:12-reglerna kallas de regler som har som syfte att förhindra att löntagare med egna företag ska kunna betala lägre skatt än löntagare med vanliga anställningar. Genom att äga ett småföretag kan den anställde fakturera sin arbetsgivare sin ”lön” och sedan ta ut denna ”lön” istället som aktieutdelning. Aktieutdelning beskattas i nästa steg med mer förmånliga skattesatser än de som gäller för vanliga anställda i Sverige, dvs att som egenföretagare ”sätta sig på bolag” vore då skattemässigt gynnat. 3:12-reglerna har alltså som syfte att förhindra detta beteende, då avsikten är att löneinkomster skall beskattas som lön och inte på detta sätt kunna omvandlas till inkomst av kapital.

Det är den här snedvridna bilden som många politiker har av 3:12-reglerna. Att det finns tusentals företagare som använder sitt företag för att omvandla löneinkomster till utdelning och att detta till varje pris måste stoppas.

 

Det finns dock ett problem med den här falska bilden som sprids av politiker, avsiktligt eller oavsiktligt genom okunskap det spelar ingen roll. De glömmer nämligen bort det faktum att de flesta företagare ägnar flera år åt att bygga upp sitt företag innan de kan generera vinst utöver sin lön och faktiskt skapar utrymme att göra en utdelning. Dessutom blundar de för det faktum att innan den där vinsten kan delas ut så har företaget betalat skatt på vinsten.

 

Tänk dig någon som startar ett företag. Det första året kan företagaren inte ta ut någon lön alls och de följande tre-fyra åren långt under vad en anställning någon annanstans hade gett. (I vår färska undersökning visade sig att timlönen för ca 50% av småföretagarna ligger på mellan 60-160 kr, du hittar den här) Efter tio år där företagarens snittlön legat under marknadsmässigt ända fram till de sista två åren då företaget till slut gör en vinst som skulle kunna ge en miljon i utdelning (nej, det är inte många som vågar drömma om det). Här menar då politiker att den där miljonen naturligtvis ska vara lön så att vår företagare får en årslön på 1,5 miljoner som ska beskattas med högsta marginalskatt.

 

Vi kommer att göra allt vad vi kan för att få fler politiker att verkligen förstå vad 3:12-reglerna innebär för småföretagarna och att det är viktigt att dessa faktiskt kan investera i sina egna företag och därefter kunna plocka ut utdelning. Varför ska man beskatta en investering i ett eget företag hårdare än en investering i ett börsnoterat bolag?

 

Det är i småföretagen som åtta av tio nya jobb skapas. Om det är något Sverige behöver så är det att skapa regler som uppmuntrar alla dessa småföretagare att bygga lönsamma företag. Det är så vi får fler i arbete och därigenom skapar skatteintäkter på de anställdas löner och moms på varor och tjänster.

Utan småföretagare stannar Sverige!
Mats Assarsson, ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr