Det är i småföretagen de nya jobben skapas

Det är i småföretagen de nya jobben skapas

De svenska småföretagen letar med ljus och lykta efter personal. I flera undersökningar vittnar de om hur tufft det är att hitta duktiga medarbetare med rätt kunskaper och erfarenheter. Samtidigt har vi många medborgare som har svårt att hitta ett jobb för att de saknar rätt kompetens och ibland begränsas av språket. Flera småföretagare har […]
Läs mer…

Vi summerar ett framgångsrikt år och blickar fram mot valåret 2018

Vi summerar ett framgångsrikt år och blickar fram mot valåret 2018

En dryg vecka kvar till jul och det är dags att summera 2017 och samtidigt blicka framåt. Företagarförbundet Fria Företagare kan se tillbaka på ett framgångsrikt år då vi fått fler medlemmar samt, ännu viktigare, att vi i flera frågor bidragit till att påverka politiska beslut som underlättar för småföretagare. Under året har exempelvis regeringen […]
Läs mer…

Debatt – Ny skatt riskerar att förlänga vårdköer

Debatt – Ny skatt riskerar att förlänga vårdköer

Socialdemokraterna har genom en överenskommelse med Vänsterpartiet lagt fram ett förslag om slopad skattefrihet för privata sjukvårdsförsäkringar. Förtäckt syfte – 1,17 nya miljarder till statskassan. Förslaget syftar till att utjämna skillnader i kostnader för- och tillgång till vård i Sverige. Det verkar dock som det egentliga syftet är att stärka statskassan med de beräknade 1,17 […]
Läs mer…

Grattis småföretagare – regeringen skrotar 3:12-försämringar!

Grattis småföretagare – regeringen skrotar 3:12-försämringar!

Först av allt ska vi gratulera oss själva och alla medlemmar till att vi tillsammans med andra småföretagare och remissinstanser har lyckats påverka regeringen till att stoppa 3:12-försämringarna.  Även om regeringen insåg att alla tyckte att förslaget var dåligt så blev avgörandet att Alliansen hotade att agera i riksdagen ifall förslagen om höjda skatter genomförs, […]
Läs mer…

Skrota turordningsreglerna – skapa trygghetsreglerna!

Skrota turordningsreglerna – skapa trygghetsreglerna!

– för tryggare anställningar och tryggare företag Förslaget med slopade turordningsregler för företag med mindre än 50 anställda från Centerpartiet välkomnas av Företagarförbundet Fria Företagare. Att antalet arbetade år i företag skall ge anställningstrygghet kan ju försvaras med att lojalitet skall belönas med trygghet. Detta är dock ett system som inte längre passar i tider […]
Läs mer…

Sänkt bolagsskatt ja – men inte till priset av höjd entreprenörsskatt!

Sänkt bolagsskatt ja – men inte till priset av höjd entreprenörsskatt!

Öppet brev till till finansminister Magdalena Andersson och näringsminister Mikael Damberg Regeringen gick i förra veckan ut med att de vill införa en generell begränsning av avdragsrätten för negativa räntenetton. Exakt hur det kommer att slå räknar just nu revisorer och remissinstanser på (remisstiden går ut i september). Regeringen säger sig med förslagen vilja förbättra […]
Läs mer…

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.