Krispaket tre – bra! Nu måste det sättas i sjön fort.

Smiling white female trainee in clothing design studio

Och ett nytt paket med stimulanser för att få hjulen att rulla

Det tredje krispaketet från regeringen riktade sig äntligen till småföretagen. Fler insatser kommer att behövas men nu måste framförallt de stöd som presenterats sättas i sjön snarast!

Åtgärderna för småföretagen:

Med kommentarer från medlemmar

 • Företagsakut med statlig lånegaranti på 70% (gäller i tre år) 
  Här är det viktigt att bankerna inte förstör denna möjlighet med urusla villkor! Men vågar man hoppas att bankerna skulle börja förstå och ta hänsyn till krisen, småföretagen och personerna bakom? Jag är skeptisk.

 • Sänkt arbetsgivaravgift i fyra månader 1 mars – 30 juni (Från 31,42% till 10,21%) 
  Bra! det är den enda insats som gör nytta för våra företag nu. Men sniket av Magda att inte bjussa på hela avgiften, det hade vi behövt!”

 • Tillfällig rabatt för hyreskostnader (Gäller endast för utsatta branscher som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Gäller 1 april- 30 juni) 
  Vad avgör om man är en utsatt bransch? Om man ”bara” förlorat 30% av sin omsättning och har en marginal på 3-4% är man inte utsatt då? Detta borde självklart gälla samtliga företag. Detta skapar bara otydlighet, krångel och orättvisa.”

 • 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond. (Upp till 1 miljon kronor). Det innebär att företag kan få tillbaka inbetald preliminärskatt för 2019.
  Ytterligare ett sätt att låna av ”skattebetalarna” som finansministern uttrycker sig. Men vi företagare är väl också skattebetalare? Utan företagen hade det inte funnits några skattebetalare och inga skattepengar heller. Vi har byggt välfärden med våra företag, genom att skapa arbetstillfällen som genererat alla skattepengar. Nu behöver vi få tillbaks lite för att hålla dessa företag och arbetstillfällen igång. Ge oss ett kapitaltillskott istället för att vi skall behöva låna vår egna skattepengar till ökad personlig risk.”

 • Utökat anstånd på momsinbetalningar, gäller nu även de minsta företagen som betalar moms årsvis. Skatteverket avser att ta bort företrädaransvaret för skatteskulder, där anstånd medgetts från den 30 mars. Företrädaransvar kommer heller inte att sökas för anståndsavgiften.
  Pengar på skattekontot har företagen själva skapat, självklart måste lån därifrån vara fria från personligt ansvar och ha schyssta villkor i denna kris.

Tidigare har också nedanstående presenterats:

 • Korttidspermittering, 16 mars till årsskiftet. Staten tar ”halva” lönekostnaden. Efter mycket påtryckningar gäller nu denna möjlighet även för familjeföretagare och enmansföretag (med aktiebolag)
 • Övertagandet av sjuklöneansvaret April-Maj
 • Slopandet av sjukintyget
 • Möjlighet att begära anstånd med arbetsgivaravgifter preliminärskatt på lön och moms. 

Vi behöver se stimulansförslag i nästa steg


Majoriteten av de insatser som presenterats hittills har bestått i att företagen skall låna sig ur krisen. Det flesta företagare har dock lärt sig att låna skall man göra till investeringar – inte till driften. Och när intäkterna är noll, hjälper det inte att låna gång efter annan. Nu måste vi få igång delar av konsumtionen och produktionen, Finansministern har sagt att det skall finnas pengar till ett kraftigt stimulanspaket när krisen är över. Näringsministern sa att det är viktigt att stötta för att upprätthålla konsumtion. Redan nu måste Magdalena och Baylan använda en del av dessa pengar för att få ”hjulen att snurra”.

 • Ta bort räntan & avgifter på skattekontot under kristiden!
 • Höj ROT och RUT-avdraget till 100.000 och 50% av arbetskostnaden
 • Möjliggör Startup lån med minimal personlig risk??
 • Alla företag har ett ”hem” därför måste hyresrabatten gälla rättvist och demokratiskt för alla drabbade företag. Dessutom måste de företag med egna fastigheter ges möjlighet att få motsvarande stöd 

Mobilisera för riktade insatser mot småföretagen   
– tillsätt en småföretagarminister som får ansvaret

 • En småföretagarminister som har förståelse för småföretagen och kan rikta insatser snabbt för att undvika konkurser och skapa nytt hopp för landets jobbskapare. 

Vi kräver en småföretagarminister som från och med nu värnar om alla småföretagare! 

Med bästa småföretagarhälsningar
Mats Assarsson, Förbundsordförande, Företagarförbundet
0709-374133, mats.assarsson@ff.se
Mathias Rebané, Näringspolitisk talesperson
0706-721821, mathias.rebane@ff.se

Läs brevet till ”småföretagarministern” här

Ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr