Vad är egentligen en ansvarsförsäkring?

rebecca 4

En ansvarsförsäkring är ett grundskydd för ditt företag så du kan skydda dig mot oförutsedda kostnader vid skadeståndsskyldighet. Det innebär att ditt företag, dina anställda eller dina produkter har orsakat person- eller sakskada.

Men det faktum att du skadat en kunds egendom innebär inte per automatik att du blir skadeståndsskyldig. Många företagare tar på sig kostnader innan försäkringsbolaget har rett ut vem som egentligen är ansvarig. En till synes liten skada kan medföra mycket stora kostnader i slutändan. Tar du på dig ansvar innan försäkringsbolaget utrett vem som är skyldig riskerar du att själv få ta kostnaden.

Skillnaden mellan egendoms- och ansvarsskada?

Om du orsakar en skada på din egendom, så behöver ingen ansvarsbedömning göras. Men om du orsakar skada på annans egendom eller person, så aktiveras ansvarsförsäkringen i och med skadeanmälan och försäkringsbolaget bedömer om du är ansvarig eller inte. Om du bedöms ansvarig, så betalas ersättning ut.

Vid ansvarsskada är tre parter inblandade:

  1. Den skadelidande som kräver dig på ersättning eftersom denne anser att du vållat skadan.
  2. Du själv som krävs på ersättning från skadelidande
  3. Ditt försäkringsbolag som ska utreda om du vållat skadan och sedan antingen ersätta den skadelidande eller bestrida skadeståndskravet å dina vägnar.

Exempel ansvarsskada

En kund halkar på en oljefläck på golvet i en verkstad och bröt benet. Verkstaden krävs på skadestånd och verkstaden anmäler skadan till sitt försäkringsbolag.

Vid utredning så visar det sig att ordentlig städning utförs en gång om dagen och noteras i loggbok. Personalen ser dessutom över lokalen regelbundet och tar bort spill. Städning skedde kl 08:00 och skadan inträffade 30 min senare.

För att en ansvarsskada ska ersättas så ska verkstadsägaren ha på ett vårdslöst sätt ha försummat att städa. I och med att städningen var regelbunden och att rutinerna var tillräckliga för att begränsa riskerna för skada, så bedömdes ägaren inte som vårdslös och blev heller inte skadeståndsskyldig för skadan. Så ingen ersättning betalades ut till skadelidande.

Olika typer av ansvar

Det finns fler ansvarsmoment som inte ingår i den vanliga ansvarsförsäkringen. Det är viktigt att kontrollera så du är rätt försäkrad för den verksamheten som du bedriver. Du behöver utöka din ansvarsförsäkring med specifika moment om du exempelvis arbetar med rådgivande verksamhet/konsult, datakonsult, entreprenad, bilverkstad m.m.

Exempel på moment som kan utökas

  • Entreprenadansvar, vid entreprenad ex. vid ekonomisk skada
  • Bilverkstadsansvar, för bilverkstäder
  • Ansvar enligt PBL, gäller för konsulter enligt Plan & Bygglagen
  • Ren förmögenhetsskada, utökas vid rådgivande verksamhet bl.a.
  • Konsultansvar enligt ABK, utökas för tekniska konsulter
  • Datakonsultansvar

I Företagarförbundets medlemsförsäkring ingår flera ansvarsmoment redan i grunden. Fråga våra försäkringsrådgivare på Säkra om hjälp med genomgång av ert skydd.

För mer information gå in på www.ff.se/medlemsformaner/forsakringar/

Eller ta kontakt med våra försäkringsrådgivare på Säkra

Tel: 060-61 25 30

E-post: stenstaden@sakra.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr