Värna om skattebetalarnas jobb!

Värna om skattebetalarnas pengar och jobb_V3

Finansminister Magdalena Andersson uttalar sig ”vi måste va rädda om skattebetalarnas pengar”

Sveriges småföretagare ÄR skattebetalare och visst har finansministern rätt, nu måste vi skapa möjligheter för jobben att finnas kvar. Investera NU för att rädda jobben, ekonomin och människans hopp och tro på framtiden.

Om livskraftiga företag och människorna bakom ej ges möjlighet att överleva krisen, vem skall då få igång hjulen senare? Det är småföretagare som är livskraften i nationens ekonomi, det är i små och medelstora företag som 4 av 5 jobb skapas och det är i småföretagen som jobben förväntas finnas och skapas igen efter krisen.

Nationen bör investera långsiktigt för småföretagarna nu och kan då förvänta sig att småföretagarna fortsätter att vara jobbskapare då krisen lagt sig. 

Krispaketen har bestått i att företagen skall vänta på pengar, men vad många behöver är ett rättvist kapitaltillskott för att betala löner inte en ökad personlig risk. Säger Mathias Rebane, näringspolitisk talesperson Företagarförbundet

Använd intäkterna från den allmänna löneavgiften nu!
Arbetsgivaravgifterna finansierar sjukförsäkringen, ålderspension, föräldraförsäkringen och arbetslöshetsersättning bla. Men i arbetsgivaravgiften ingår även den så kallade allmänna löneavgiften, en avgift på 1,5 procent som infördes 1992 för att finansiera EU medlemskapet. Nu uppgår den till 11,62 procent, och har genererat stora intäkter till statens ”välfyllda lador” de senaste åren. Endast förra året uppgick den allmänna löneavgiften till ca 200 miljarder kronor.

Återför löneavgifterna från ”Ladorna”

Nu är det dags att hämta en del av dem årliga 200 miljarderna som finns i de välfyllda ladorna till de skattebetalare som fyllt dem. Därför uppmanar Företagarförbundet Regeringen och samarbetspartierna att återföra de senaste fem årens inbetalda Allmänna löneavgifter till de företag som står i akut behov av kapital nu. 

Att vara passiv har av historien bevisats sig vara fel. Nu måste vi agera och behålla skattebetalarna och jobben på en enkel kalkyl av att satsa medel för att få tillbaka… Det lever vi med varje dag som skattebetalare. (småföretagare)

Mobilisera för riktade insatser mot småföretagen   
– tillsätt en småföretagarminister som vill skapa hopp

En småföretagarminister som har förståelse för skattebetalarna (småföretagen) och kan rikta insatser snabbt för att undvika konkurser och skapa hopp för landets jobbskapare. 

Vi kräver en småföretagarminister som från och med nu värnar om alla småföretagare! 

Mathias Rebane, Näringspolitisk talesperson
Mats Assarsson, Förbundsordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr