Insatser för Småföretagen – Sveriges jobbskapare

Mats och magdalen budget 2018

Krispaket har snabbt tagits fram från regeringens sida och många av insatserna är båda kraftfulla och kommer att göra stor nytta. Fler kommer att behöva göras och några av de insatser som föreslagits behöver justeras så att de underlättar även för småföretagen – jobbskaparna


Att vara småföretagare är att se möjligheter, att göra det som andra inte vågar, att följa sin dröm och att ta risker. Att vara småföretagare kräver oftast mer arbete och mer kreativitet än ett vanligt jobb. Det är i svåra stunder som denna med Coronaoro i varenda vrå som småföretagare måste plocka fram sitt allra bästa jag och sina allra kreativaste sidor.

Det är lätt att bli uppgiven när svårigheterna kommer och endast se allt som nattsvart, det är mänskligt, men som småföretagare får man inte stanna i detta svarta för länge, utan måste ut ur mörkret och se ljuspunkter och möjligheter. 

Flera stora företag och organisationer har redan tidigt uppvaktat regering och krävt åtgärder. Så har även Företagarförbundet gjort. Regeringen har också kommit med ett antal åtgärder:

 • Slopandet av karensdagen (Läs mer här)
 • Slopandet av sjukintyget (Läs mer här)
 • Möjlighet att begära anstånd med arbetsgivaravgifter och skatter. Var vaksam på att Skattemyndigheten tar hög ränta på dessa ”anstånd” (Läs mer här)
 • Övertagandet av sjuklöneansvaret April-Maj (Läs mer här)
 • Korttidspermittering från 16 mars till årsskiftet. Staten tar ”halva” lönekostnaden. (Läs mer här)
 • Almi ger krislån till företag i drabbade branscher. (Läs mer här)
 • 500 miljarder i utlåning från Riksbanken. 

Fler insatser bör ske för att stötta och hjälpa företagen och i synnerhet småföretagen som står för lejonparten av alla nya jobb i Sverige. 
Företagarförbundet föreslår ytterligare åtgärder i ett öppet brev till näringsministern.

 • Flytta sjuklöneansvaret från företagen till Försäkringskassan från dag 1. Det hjälper företagens likviditet och minskar onödig administrativ börda för företagen i detta utsatta läge.
 • Slopa tillfälligt den allmänna löneavgiften, (Avgiften den anställde betalar för att få lov att ta emot lön)
 • Möjligheten att få anstånd och skjuta upp betalning av arbetsgivaravgifter och moms måste vara räntefritt samt utan personligt ansvar för styrelsen under Kvartal 1 och 2 för innevarande år.
 • Möjligheten att korttidspermittera är BRA, men gör det enkelt att administrera, det finns absolut inte tid för regelkrångel nu.
 • Möjlighet för småföretag att låna av Riksbankens 500 miljarder utan personlig riskexponering.
 • Höj ROT avdraget till 75.000 och 50% av arbetskostnaden
 • Sänk momsen på tjänster i utsatta branscher, såsom vård, rese, bemanningsbranschen
 • Erbjud de allra minsta företagen med enskilda firmor en möjlighet till motsvarande ”CSN-lån” till lön och hyra, med låg ränta och lång amorteringstid. 

Läs Förbundets öppna brev till näringsministern här

2 svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr