Skrota turordningsreglerna – skapa trygghetsreglerna!

Skrota turordningsreglerna – skapa trygghetsreglerna!

– för tryggare anställningar och tryggare företag Förslaget med slopade turordningsregler för företag med mindre än 50 anställda från Centerpartiet välkomnas av Företagarförbundet Fria Företagare. Att antalet arbetade år i företag skall ge anställningstrygghet kan ju försvaras med att lojalitet skall belönas med trygghet. Detta är dock ett system som inte längre passar i tider […]
Läs mer…

Sänkt bolagsskatt ja – men inte till priset av höjd entreprenörsskatt!

Sänkt bolagsskatt ja – men inte till priset av höjd entreprenörsskatt!

Öppet brev till till finansminister Magdalena Andersson och näringsminister Mikael Damberg Regeringen gick i förra veckan ut med att de vill införa en generell begränsning av avdragsrätten för negativa räntenetton. Exakt hur det kommer att slå räknar just nu revisorer och remissinstanser på (remisstiden går ut i september). Regeringen säger sig med förslagen vilja förbättra […]
Läs mer…

Brev till riksdagens ledamöter om 3:12 regler

Med anledning av förslagen till förändrade 3:12 regler uppvaktade Företagarförbundet Fria Företagare samtliga riksdagsledamöter. Syftet var att belysa den försämring våra medlemmar upplever i det nya förslaget till en så bred skara beslutsfattare som möjligt. Läs hela brevet här
Läs mer…

Småföretagare jobbar mer än 40 timmar i veckan

Åtta av tio av landets småföretagare, 79 procent, jobbar mer än 40 timmar i veckan. Därmed fortsätter deras arbetstider ligga på en hög nivå. Det visar en ny undersökning från Företagarförbundet Fria Företagare och ekonomiföretaget Visma. –Ofta beror de långa dagarna på att småföretagare måste sköta många olika funktioner i sitt företag,något som företagare med […]
Läs mer…

Sveriges småföretagare är ständigt uppkopplade

PRESSMEDDELANDE 150713 För landets småföretagare innebär semestertider ofta arbetstider. Hela åtta av tio, 82 procent, jobbar under sin sommarsemester, det visar en ny undersökning från ekonomiföretaget Visma och Företagarförbundet Fria Företagare. – I och med dagens teknik har det blivit ännu enklare att ha ständigt koll på verksamheten. Alla kan kolla mejl från mobilen, även […]
Läs mer…

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.