Brev till riksdagens ledamöter om 3:12 regler

Med anledning av förslagen till förändrade 3:12 regler uppvaktade Företagarförbundet Fria Företagare samtliga riksdagsledamöter. Syftet var att belysa den försämring våra medlemmar upplever i det nya förslaget till en så bred skara beslutsfattare som möjligt. Läs hela brevet här
Läs mer…

Småföretagare jobbar mer än 40 timmar i veckan

Åtta av tio av landets småföretagare, 79 procent, jobbar mer än 40 timmar i veckan. Därmed fortsätter deras arbetstider ligga på en hög nivå. Det visar en ny undersökning från Företagarförbundet Fria Företagare och ekonomiföretaget Visma. –Ofta beror de långa dagarna på att småföretagare måste sköta många olika funktioner i sitt företag,något som företagare med […]
Läs mer…

Sveriges småföretagare är ständigt uppkopplade

PRESSMEDDELANDE 150713 För landets småföretagare innebär semestertider ofta arbetstider. Hela åtta av tio, 82 procent, jobbar under sin sommarsemester, det visar en ny undersökning från ekonomiföretaget Visma och Företagarförbundet Fria Företagare. – I och med dagens teknik har det blivit ännu enklare att ha ständigt koll på verksamheten. Alla kan kolla mejl från mobilen, även […]
Läs mer…

Småföretagarna tar kort semester

  Många av landets småföretagare jobbar även under semesterperioden. Hälften av alla småföretagare tar inte ut mer än två veckors sommarsemester och många tar bara ledigt enstaka dagar. Det visar en ny undersökning om semestervanor från Företagarförbundet Fria Företagare och ekonomiföretaget Visma. –Statistiken visar tydligt att småföretagarna arbetar flitigt under hela året. Ofta är de […]
Läs mer…

Halvering av bluffakturor förra sommaren

  Pressmeddelande 150611 Under förra sommaren minskade antalet anmälda bluffakturor med 52 procent jämfört med året innan. Risken att bli utsatt för en falsk faktura är dock fortsatt stor. En ny undersökning från ekonomiföretaget Visma och Företagarförbundet Fria Företagare visar att så många som sex av tio småföretagare har fått en bluffaktura de senaste fem […]
Läs mer…

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.