Försiktig framtidstro bland småföretagare

Survey FF Vad tror du om 2020.004

Att vara företagare är att tro på sin idé och arbeta hårt för att nå sina mål. Eftersom 4 av 5 jobb i Sverige skapas i små och medelstora företag så är småföretagens tro på framtiden avgörande för hur samhället utvecklas och hur sysselsättningen förändras. 

Aningen fler positiva till 2020

Nästan hälften av företagen tror på oförändrad omsättning och 75 procent tror att antalet anställda kommer att vara oförändrat i deras företag. Resterande företagare delas i två nästan lika stora läger: det ena med att omsättning och antalet anställda kommer att minska, medan i de andra lägret, som är aningen större, råder det optimism och förväntan om att båda antalet anställda kommer att öka och att omsättningen ökar under 2020.

Ökad brottslighet hotar 

Två av tre företagare tror dessvärre på ökad brottslighet mot företagen. Både fysisk brottslighet och cyberbrott är ett gissel för företagare. Det stjäl tid från verksamheten, det kostar pengar, både direkt och indirekt. Dessutom är det obehagligt och motverkar motivationen och lusten att vara företagare som i många fall är en hård daglig kamp ändå.

Framtidsoptimismen skiljer sig åt mellan branscher

De som ser ljusast på 2020 är Turism och upplevelsebranscherna, men även transport, restaurang, café, utbildning, skog och tjänsteföretag vädrar optimism inför året. Däremot är butikshandel, produktionsindustri, hälsa och sjukvårdsföretagen pessimister och väntar säg ett år med nedgång.

Läs hela undersökningen här

Läs pressmeddelandet här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr