Småföretagare föredrar låglönejobb framför etableringsjobb

2017-06-08  HELSINGBORG
Mats Assarsson ,ordförande FÖRETAGAREFÖRBUNDET
FOTO:STEFAN LINDBLOM/HBG-BILD
bild för fri publicering !

Småföretagare som är medlemmar i Företagarförbundet Fria Företagare upplever att det är svårt att hitta rätt personal.  Samtidigt som vi har stora grupper i samhället som inte har jobb. Att matcha dessa behoven mot varandra vore att ”slå två flugor i en smäll” Småföretagarens rädsla för att felrekrytera hänger ihop med kostnader och svårigheter att skilja sig från personal som saknar rätt kompetens. Frågan är en viktig valfråga!

Småföretagarna skapar 8 av 10 jobb i Sverige. För att de skall fortsätta att kunna göra det är det viktigt att lyssna på deras åsikter. De kommer från deras vardag, från verkligheten! Det har talats en hel del om etableringsjobb och låglönejobb för att lösa en del av arbetslösheten. I en färsk undersökning bland Företagarförbundet Fria Företagares medlemmar föredrar småföretagaren låglönejobb framför etableringsjobb, trots att detta sannolikt är en dyrare modell för företagaren. Då är det viktigt att lyssna på dem, återigen, det är hos dessa 8 av 10 riktiga jobb skapas.

Tusenkonstnärer kan bli ”specialister”
I ett småföretag är det vanligt att de flesta medarbetare är lite av ”tusenkonstnärer” dvs man rycker in och tar fatt i uppgifter där det behövs och när det behövs. Det var så företagaren startade verksamheten och ofta så den utvecklats. Inget fel i det, varierande arbetsuppgifter är både nyttigt och ofta stimulerande. Men då det är svårt att få tag i kompetens och utbildad personal så kan låglönejobb vara en viktig nyckel för småföretagens utveckling.  Med låglönejobb kan småföretagare sätta personal i arbete med uppgifter som inte kräver lång utbildning och kompetens, och låta dem med utbildning och kompetens koncentrera sig om de arbetsuppgifter som kräver detta. Med andra ord låglönejobb ”slår två flugor i en smäll” 

Fördelar med låglönejobb…
…hos småföretagare är också att nyanställda blir en naturlig del av en liten grupp och utvecklas med denna, lär sig arbetet och kan ta mer och mer kvalificerade arbetsuppgifter, en sorts lärlingsanställning. Löneutvecklingen blir naturlig då den anställde bidrar med mer värde och kommer kompenseras mot detta för att kunna behållas på arbetsplatsen, om inte så kommer löntagaren att skifta till arbetsgivare som är beredd att betala för dennes nyvunna kompetens. En stegvis löneutveckling blir också naturlig för företagaren i motsats till modellen med etableringsjobb där löneskuttet efter två är blir från 8.000 kr till minst 24.000 kr vilket sannolikt kommer leda till att många företagare väljer att avsluta anställningen då skuttet blir får stort.

Språket är ett krav.
Oavsett modell och anställningsform framkommer det tydligt i undersökningen att kunskaper i svenska språket är ett krav. Att behärska språket i tal OCH skrift är viktigt för att vara anställningsbar i småföretagen. Kommunikation i olika former blir viktigare och omfattar i stort sett alla arbetsuppgifter på en arbetsplats idag.

Turordningsreglerna
Endast 2 procent av småföretagarna tycker att turordningsreglerna är bra som de är idag och Företagarförbundet Fria Företagare föreslår att regeringen gör om turordningsreglerna till trygghetsreglerna där kompetens värderas högra än anställningstid.

Arbetsgivaravgiften
En genomgående synpunkt hos småföretagaren är att minskad arbetsgivaravgift vore det bästa och mest rättvisa sätt att underlätta för företagen att anställa fler. En sänkt arbetsgivaravgift för de minsta företagen med 0-9 anställda skulle leda till fler anställningar. En anställning i vart fjärde mikroföretag skulle sysselsätta ytterligare 250.000…

Politisk agenda skall inkludera småföretagen
Vi anser att det behövs en ny politisk agenda som på allvar inrymmer småföretagen. Då kan Sverige utnyttja den potential dessa utgör för att sänka arbetslösheten och för att bidra ännu mer till välfärden.

 

Om undersökningen
Undersökningen om småföretagarnas utmaningar att hitta personal genomfördes bland Företagarförbundet Fria Företagares medlemmar under december 2017.

Ladda ner pressmeddelandet här

Ladda ner undersökningen här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr