Tillväxtverket har i ny budget för 2018 106 miljoner att stimulera företag med. Stödet ges för digitalisering och internationalisering. Företaget kan få max 250.000 SEK och måste putta in lika mycket själva i projektet som man ansöker om.

Mest pengar finns i Skåne, Västra Götaland och Stockholm. Budgeten fördelas utifrån hur regionerna söker pengar till sin region. Gotland, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen är inte med i projektet. Dock finns det andra möjligheter att söka pengar från Tillväxt verket i dessa regioner.

Karin Silfversten på Tillväxtverket säger till Dagens industri att  checkarna varit populära eftersom digitalisering är nytt och många företag behöver ta tagit detta.

Länk till stödet och ansökan

Här hittar du även andra bidrag och stöd som du som företag kan söka och ta del av.

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.