Stöd och bidrag för ditt företagande

Att söka stöd till företaget eller bidrag för olika projekt är vanligen inte småföretagarens högsta prioritet. Men det finns faktiskt en rad olika stöd som kan underlätta företagandet eller bidrag som kan hjälpa ett projekt.
Stöden varierar i storlek och är öppna för ansökning i olika tidsfönster under året. Vi listar här både EU-stöd, nationella och regionella stöd. (Listan uppdateras 4 gånger per år, med viss reservation för inaktualitet)

Tillväxtverket

Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar eller lönekostnader i delar av landet. Stödet ges för investeringar i till exempel byggnader och maskiner samt till lönekostnader till följd av en investering, som utbildning och konsulttjänster. Länk

Affärsutvecklingscheckar är vårt stöd till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft. Länk

Transportbidrag till Norra Sverige. Förädlar ni produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland? Då kanske transportbidraget kan lindra de nackdelar ni har på grund av långa avstånd.
Transportbidraget vänder sig till tillverkningsindustrin i de fyra nordligaste länen. Länk

Samtliga bidrag Som finns aktuella atta söka från tillväxtverket hittar du här

 

Energimyndigheten

Har du ett litet eller medelstort företag som gjort en energikartläggning och vill ta nästa steg i ditt energiarbete? Då kan du söka investeringsstöd för att genomföra åtgärder för energieffektivisering. Du hittar ansökan och mer info här

Samtliga stöd från energimyndigheten hittar du här

 

Jordbruksverket

Företagsstöd. Om du har ett företag inom jordbruk, trädgård eller rennäring kan du söka företagsstöd. Du kan söka företagsstöd om du vill investera i ditt företag för att företaget ska bli bättre. Du kan också söka företagsstöd när du startar ett nytt företag eller om du tar över ett företag från en annan person. Länk

Gårdsstöd och stödrätter. Gårdsstödet är ett arealbaserat inkomststöd som syftar till att främja lantbruket. Det ska bidra till ökad konkurrenskraft och till att hålla landskapet öppet. Du måste ha stödrätter för att få gårdsstöd. Länk

Stöd till unga jordbrukare. Det finns ett stöd till dig som är 40 år eller yngre och som har startat ett jordbruksföretag för första gången. Syftet med stödet är att göra det lite lättare för unga personer att starta ett jordbruksföretag. Länk

Samtliga stöd från Jordbruksverket hittar du här

 

Naturvårdssverket

Klimatklivet ger investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå. Här hittar du information och hjälp inför ansökan till Klimatklivet. Länk

LIFE Varje år genomför EU-kommissionen en ansökningsomgång för projekt inom LIFE. Länk.

 
Vinnova

Innovation i små och medelstora företag. Små och medelstora företag (SME) är en viktig källa till arbetstillfällen och innovation, och får särskild uppmärksamhet i Horisont 2020. De kan enskilt, eller i samarbete med andra, söka finansiering till sina projekt. Länk

Resebidrag Genom EUREKA kan man söka medel för marknadsnära forsknings- och innovationsprojekt samt resebidrag om ni ska starta ett projekt inom något av de olika EUREKA-programmen eller för deltagande i konferenser och informationsmöten arrangerade av nätverket. Länk

Horizont 2020. Ett av målen för Horisont 2020 är att skapa samarbeten mellan olika aktörer inom EU. För att söka pengar inom programmet behöver du därför i de flesta fall samarbeta med andra organisationer eller universitet. Via Vinnova kan du få medel för att skapa en ansökan till programmet. Max 150 000 kronor för lön, resor och tjänster Länk

Här hittar du 32 möjliga bidrag till från Vinnova LÄNK

 
Almi

Riskkapital. Almi söker drivna entreprenörer med affärsidéer som kan bygga framtidens tillväxtföretag. Bolaget skall vara nystartat eller inne i en tidig expansionsfas. Affärsidén ska vara skalbar, innovativ och möta ett stort kundbehov regionalt som nationellt. Det är också en fördel om företagets innovation har en internationell tillväxtpotential och kan bli Sveriges lovande exportföretag. Länk

Innovationslån. För innovationsprojekt i ett tidigt skede. Lånet kan exempelvis användas till produktutveckling, skydd av immateriella tillgångar eller marknadsundersökningar. Efter kreditprövning sätts villkoren på lånet utifrån en bedömning av företagets ekonomiska situation och projektets förutsättningar.Lånebeloppet är lägst 50 000 kronor och du kan låna upp till 50 procent av det totala finansieringsbehovet. För lånebelopp upp till 300 000 kronor kan medfinansiering ske med budgeterad nedlagd tid i projektet till ett värde av 250 kronor per timme.Länk

Mikrolån. Vid företagsstart och för unga företag. Lånet riktar sig främst till dig som ska starta ett mikroföretag och till unga företag i uppstart. Mikrolån kan beviljas på upp till 200 000 kronor och kan ges med särskilt förmånliga villkor, som till exempel en viss tids amorteringsfrihet och begränsade säkerheter för låntagaren. Låna 100 procent av kapitalbehovet. Länk

Generellt om Almis lån och länk till ansökan

Swedfund

Riskkapital.Komplexa investeringsmiljöer är vår vardag. Vi erbjuder riskkapital och etableringsstöd för investeringar på tillväxtmarknader i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Länk

 
Arbetsförmedlingen

Anställningsstöd. Arbetsförmedlingen har fyra olika anställningsstöd för dig som önskar anställa personer som står långt borta från arbetsmarknaden. 

  • Introduktionsjobb
  • Nystartsjobb
  • Lönebidrag
  • Yrkesintroduktion

Läs mer och skicka in intresseanmälan här

 

EU-stöd

EU har en lång rad stöd och, fonder, finansiering och bidrag. Du hittar dem alla här Länk

 

Stöd från Kulturrådet

Kulturrådet har ca 50 olika stöd och totalt 2,5 miljarder. litteratur, läsfrämjande och bibliotek, bild- och formkonst samt museer, musik, teater, dans och nutida cirkus, Skapande skola samt nationella minoriteters kultur. Du hittar dem alla här Länk

 

Crowdfunding eller gräsrotsfinansiering

Gräsrotsfinansiering används inom en mängd olika områden som ett sätt att samla ihop medel till ett projekt. Det minskar risken för producenterna, genom att man låter mottagaren/den blivande konsumenten betala för sig innan själva produktionen påbörjas. Gräsrotsfinansiering har blivit ett allt mer populärt sätt att finansiera kulturprojekt. Det kan också handla om miljöprojekt, välgörenhetsprojekt, journalistiska projekt, artister som söker stöd från sina fans eller att samla in startkapital för ett företag./Wikipedia

FoundedByMe. Skapa ett framgångsrikt företag tillsammans med passionerade människor. Länk

Kickstarter. Lansera en tjänst eller en produkt tillsammans med kunder som blir finansiärer i projektet. Länk

Stäng meny