Remisssvar: Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede

patient1orange

Regeringen föreslår i en promemoria att företagare skall få ett förbättrat försäkringsskydd i skedet då man startar upp företag. Oavsett om man startar verksamhet som aktiebolag, handelsbolag eller Enskild firma föreslås man omfattas av försäkringsskyddet. Tiden för uppbyggnadsskedet förlängs från 24 till 36 månader och SGI föreslås motsvara en skälig avlöning för liknande arbete för annans räkning.

Förslaget är i sin helhet bra enligt Företagarförbundet, men vi understryker att administrationen av utbetalningar måste ske utan fördröjning av byråkratin, då en småföretagare som är sjuk ofta helt saknar ekonomisk ersättning och att behöva vänta en månad eller fler på en utbetalning från försäkringskassan kan innebära stora bekymmer för individen och dennes familj.

Läs remissvaret här:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr